Poprzednia

ⓘ Podróż
                                               

Waluta

Waluta – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym oraz środkiem regulowania płatności w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty, to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje, a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty.

                                               

Architektura

Architektura – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych. Składowe architektury to obiekty takie jak rzeźba stojąca w ogrodzie, ławka, ogrodzenie, chodnik, budynek mieszkalny jedno lub wielorodzinny, budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty, wiadukty, przepusty, wały, elektrownie, warownie itp. W innym ujęciu mianem architektury określa się dyscyplinę organizującą i kształtującą przestrzeń w realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i ...

                                               

Miasto

Miasto – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem prowadzącą miejski styl życia. W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź administracyjnoprawne prawa miejskie.

                                               

Język (mowa)

Dla języka można wyróżnić następujące cechy: język systemem znaków o charakterze konwencjonalnym. istnienie nadawcy i odbiorcy – nadawca nadaje komunikat odbiorcy, który dysponuje tym samym kodem. Język jako narzędzie komunikacji zakłada efektywne porozumienie się obydwu stron. abstrakcyjność zdalność – odnoszenie do pojęć ogólnych, możliwość mówienia o zjawiskach nieobecnych. nadużywalność – przekaz różnych informacji dobrych i złych. samozwrotność – mówienie za pomocą języka o samym języku. polisemiczność – możliwość przesunięć w umowie, cecha wskazująca na kreatywność języka, gdyż język ...

                                               

System pisma

pismo alfabetyczno-sylabiczne abugida – symbole oznaczają spółgłoski, a wartość samogłosek zmieniają znaki diakrytyczne np. indyjskie pismo dewanagari i pokrewne tybetańskie, tajskie itd. pismo spółgłoskowe abdżad – symbole oznaczają w zasadzie tylko spółgłoski, natomiast wartość samogłosek wynika z kontekstu np. alfabet arabski, ideograficzne – idee i pojęcia zapisywane są za pomocą ideogramów, przedstawiających abstrakcyjne pojęcia; to kolejny etap ewolucji pisma w stosunku do piktogramów. Ideogramy to obecnie m.in. duża część chińskich znaków. Niektóre z ideogramów są kombinacją piktogr ...

                                               

Państwa Europy

W Europie znajduje się 46 państw. 17 państw europejskich należy do strefy euro 18. państwo strefy euro to Cypr, w całości położony w Azji, ale jeszcze 6 używa tej waluty bez formalnego wejścia do strefy euro. 26 państw Europy jest stowarzyszonych w Unii Europejskiej 27. państwo członkowskie to Cypr, które w całości położone jest w Azji. Największym państwem w Europie jest Rosja o pow. 4.5 mln km² razem z częścią azjatycką 17 075 426 km², a najmniejsze – Watykan o pow. 0.4 km². 27 państw europejskich należy do NATO. Najwięcej ludzi mieszka w Rosji – 126.4 mln z częścią azjatycką 143 852 tys ...

                                               

Turystyka

Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: "Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”. Turystyka jest powiązana z różnymi dziedzinami życia, co czyni ją zjawiskiem interdyscyplinarnym. Z punktu widzenia ekonomicznego turystyk ...

Podróż
                                     

ⓘ Podróż

English version: Travel

Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od nomadów – koczowników, członków grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych, podróżnym był od zarania dziejów przedstawiciel cywilizacji osadniczej.

Podróże odbywano od dawna, początkowo dla praktycznego celu: nauki, handlu, polityki poselstwa. Podróżowano również do miejsc kultu religijnego: z chęci odpokutowania za grzechy, zjednania łask lub w podzięce za nie. Podróż dla odwiedzenia miejsc kultu religijnego nazywa się pielgrzymką, a osoba biorąca udział w pielgrzymce to pielgrzym lub pątnik.

Podróż wymagała odpowiedniego przygotowania. Podróżni brali ze sobą garderobę na różne pory roku, zastawę stołową, zapasy jedzenia, czasem namioty oraz służbę. W ten sposób podróż stawała się wyprawą.

                                     

1. Starożytność

W starożytności, a następnie w dobie odrodzenia XV–XVI wiek podróżowano także dla przyjemności i poznania świata. Podróżnicy spisywali swoje przeżycia, opisywali przemierzane krainy i zwyczaje ludów je zamieszkujących. Te notatki i pamiętniki były często publikowane i stanowiły dla współczesnych cenne źródło wiedzy o świecie. Czasami te podróże były wymuszone koniecznością, jak np. podróż Solona do Egiptu, na Cypr i do Lidii po objęciu władzy w Atenach przez Pizystrata. Jeszcze bardziej dramatyczne były przyczyny podróży Ksenofonta, który przebieg "Wyprawy 10 Tysięcy” opisał w swym dziele Anabaza. Pierwszymi jednak podróżnikami zmierzającymi do poznania i opisania świata byli logografowie jońscy z ich najwybitniejszym przedstawicielem, "ojcem historii” Herodotem. Nie sposób też nie wspomnieć Pauzaniasza, autora dzieła Periegesis tes Hellados Wędrówki po Helladzie, swoistego przewodnika po starożytnej Grecji.

                                     

2. Średniowiecze

W dobie średniowiecza liczne podróże odkrywcze odbywali Arabowie i Maurowie, jak np. Muhammad Ibn Battuta, a także Europejczycy, z których najsłynniejszym był Marco Polo. Dopiero w dziewięć stuleci po wyprawach wikingów grenlandzkich do Winlandii dowiedział się o nich cywilizowany świat. Również w średniowieczu zaroiło się od wędrownych poetów i pieśniarzy zwanych we Francji trubadurami jednym z nich był François Villon, truwerami i minstrelami, w Niemczech minnesingerami, zaś w krajach celtyckich bardami, ale zwyczaj wywodził się z Grecji starożytnej, po której wędrowali aojdowie, a najsłynniejszym z nich był twórca Iliady i Odysei Homer.

                                     

3. Epoka wielkich odkryć

W XV i XVI wieku nastąpiła epoka wielkich odkryć geograficznych, w ramach lub na skutek których organizowano wyprawy zbrojne w odległe rejony świata zwane konkwistą. Celem konkwistadorów był podbój i opanowanie nowych terytoriów. Takimi podróżnikami-konkwistadorami byli Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, czy Ferdynand Magellan, by wymienić tylko największych.

Podróżowanie bez określonego celu to włóczęga. Włóczęgą lub łazikiem nazywa się osoba, która się włóczy. Szczególnego rodzaju włóczęgą był dawniej dziad, nie proszalny, lecz obieżyświat, rodzaj ludowego barda który wędrował dla ciekawości świata i przez ludzi osiadłych witany chętnie jako źródło informacji i rozrywki, jako że zwykle niesamowite wydarzenia prezentował w postaci pieśni dziadowskiej. Przedstawicielem tego gatunku był XVIII–wieczny lirnik kozacki Wernyhora.

                                     

4. XX wiek

Pęd do poznawania świata stał się jednym z bodźców rozwoju komunikacji. Podróżny stał się pasażerem, za bagaż z czasem zaczęła wystarczać karta kredytowa.

Mniej majętnym, lub mającym mniej czasu musi wystarczyć wycieczka, czyli podróż krótkotrwała. Uczestnik wycieczki to wycieczkowicz. Wycieczkowicz zamiłowany w wycieczkach krajoznawczych to turysta.

Podróżowanie dzięki uprzejmości przygodnych właścicieli aut to podróż autostopem, a taki podróżny to autostopowicz.

Podróżowanie, ponieważ nie ma się dokąd powrócić, to tułaczka. Według legendy stale w drodze jest Żyd Wieczny Tułacz. Podróż w celu stałego lub czasowego osiedlenia się w innym kraju to emigracja.

Podróż w związku z wykonywaną pracą to podróż służbowa, potocznie delegacja. Podróżujący przedstawiciel handlowy to komiwojażer.

Okolicznościową odmianą podróży jest podróż poślubna.

                                     

5. Podróż w literaturze

Utwory dotyczące podróży nie tylko w tradycyjnym jej rozumieniu to m.in.:

 • Podróż do kresu nocy Louisa-Ferdinanda Céline’a,
 • Podróż sentymentalna Laurence’a Sterne’a,
 • Iliada.
 • Odyseja,
 • Podróż bez celu Fryderyka Skarbka z 1824–1825,
 • Podróż do Ciemnogrodu Stanisława Kostki Potockiego wyd. 1820,
 • Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego wyd. 1839,
                                     
 • października 1940 - argentyńska aktorka i piosenkarka. seriale 1998: Alas, poder y pasión jako Gala Esquivel 2005: Zabójczynie serial telewizyjny 2005
 • José Luis Gómez Navarro. La Unión Patriótica: análisis de un partido del poder Estudios de historia social, Nº. 32 - 33, 1985. ISSN 0210 - 1416 Martinez Segarra
 • Celestial Carino Mio Ser o Parecer Wanna Play Dame Money, Money Quiero Poder Salvame Besame sin miedo I wanna be the rain Algun Dia Medley Quiza Este
 • 2002 Biały welon 2003 Zakazane uczucie 2011 2015 - 2016: Pasión y poder jako Julia Vallado de Gómez Luna 2012 - 2013: Amores verdaderos jako Beatriz
 • 1978 członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. La penitencia del poder El Navegante, Bogotá, 1991 El Homo sapiens se extravió en América Latina
 • Guerra del Chaco, t. 2, Editorial Calama, 1979 James Dunkerley, Orígenes del poder militar: Bolivia 1879 - 1935, Quipus, 1987 Roberto Querejazu Calvo, Llallagua:
 • lata. Sceny tamtego festiwalu zostały uwiecznione w książce Història i poder del rock català Historia i moc katalońskiego rocka którą napisał w 1977
 • Komunistycznej Partii Kuby oraz wiceprzewodniczącym Asamblea Nacional del Poder Popular kubański parlament Po rewolucji był założycielem kilku przedsiębiorstw
 • el cielo y el infierno El libro oculto 2001 El camino del fuego 2002 Poder vivo 2003 en vivo estadio obras 2003 La llave de la puerta secreta 2005
 • głównych wystąpili Chiquinquirá Delgado i Luis Fernández. Piosenkę El poder de tu amor śpiewał Ricardo Montaner. W Polsce serial był emitowany w telewizji

Użytkownicy również szukali:

motyw podróży, podróż cytaty, podróż po angielsku, podróż rozprawka,

...
...
...