Poprzednia

ⓘ Strefy umiarkowanych szerokości
                                     

ⓘ Strefy umiarkowanych szerokości

Strefy umiarkowanych szerokości – dwie strefy oświetlenia Ziemi: strefa umiarkowanych szerokości północnych i strefa umiarkowanych szerokości południowych. Granicami pierwszej z nich jest zwrotnik Raka i koło podbiegunowe północne, a granicami drugiej – zwrotnik Koziorożca i koło podbiegunowe południowe. Wysokość górowania Słońca maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej i waha się od 90° na zwrotniku na początku kalendarzowego lata do 0° na kole podbiegunowym na początku kalendarzowej zimy. Długość dnia i nocy wzrasta w kierunku koła podbiegunowego w miarę zbliżania się do daty przesilenia, odpowiednio czerwcowego bądź grudniowego, kiedy to na granicy ze strefą podbiegunową osiąga 24 godziny.

Średnia roczna temperatura powietrza jest mniejsza niż w strefie międzyzwrotnikowej.

                                     
 • Strefa umiarkowana skrócona nazwa strefy klimatów umiarkowanych a mylące określenie dla strefy umiarkowanych szerokości jednej z trzech rodzajów stref
 • podbiegunowe na obu półkulach. Strefy umiarkowane to nazwa myląca te strefy oświetlenia Ziemi ze strefami klimatów umiarkowanych których zasięgi się nie pokrywają
 • strefa zamiejska strefa obojętności cieplnej strefy oświetlenia Ziemi: strefa międzyzwrotnikowa strefa podbiegunowa strefy umiarkowanych szerokości
 • jako podstawa wydzielenia strefy najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne Pierwsze podziały na strefy klimatyczne pojawiły się
 • 45 szerokości geograficznej południowej i północnej strefa ciepła umiarkowana oceaniczna strefa umiarkowana typowa nemoralna strefa umiarkowana sucha
 • Jenisej, w strefie klimatów umiarkowanych w klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym, w strefie oświetlenia umiarkowanych szerokości geograficznych
 • wystąpienia zachmurzenia konwekcyjnego chmur o budowie pionowej strefy umiarkowane strefa podbiegunowa Kontrola autorytatywna  region geograficzny VIAF: 248970673
 • Strefa podzwrotnikowa obejmuje obszar ziemi pomiędzy 40 - 50 a 30 - 40 stopniem szerokości geograficznej północnej. Na północ od zwrotnika Raka i na południe
 • formacje roślinne niższego rzędu, głównie na lasy deszczowe strefy równikowej i strefy umiarkowanej lub na wilgotne lasy równikowe w tym namorzyny i górskie
 • występują w innych obszarach śródziemnomorskiego klimatu, w strefie umiarkowanych szerokości na zachodnich wybrzeżach kontynentów makia z fryganą i
 • wiatr o umiarkowanej sile 3 - 4 B wiejący w strefie międzyzwrotnikowej w kierunku równika między 35 szerokości północnej i 35 szerokości południowej