Poprzednia

ⓘ Pseudohistoria
                                     

ⓘ Pseudohistoria

Pseudohistoria – termin najczęściej określający zamieszczane w pewnych książkach tezy o podłożu historycznym, ale odbiegające od standardów metod historycznych w taki sposób, by przedstawić ich wnioski w złym świetle. Prace, które przedstawiają kontrowersyjne wnioski dotyczące nowych, przypuszczalnych lub spornych dowodów historycznych, w szczególności dotyczące polityki, wojska czy religii, są często określane mianem pseudohistorii.

                                     

1. Cechy

 • wyrwane z kontekstu
 • przypuszczalne
 • niepoprawne
 • wyolbrzymione
 • kontrowersyjne
 • Kluczowe dowody wspierające tezy postawione w książce są musi być spełniona chociaż jedna cecha z poniższych
 • Praca najczęściej ma podłoże polityczne, religijne itp.
 • Informacje o pracy nie są zamieszczone w czasopismach naukowych lub praca taka nie ma odpowiedniej recenzji
 • zinterpretowane w nieuzasadnionym świetle
 • źle uźródłowione
 • wypaczone, nieuczciwe
 • W pracy są przedstawione "nowe” interpretacje i wyjaśnienia wyników badań historycznych, które można uznać za pewne.
 • Praca odrzuca lub ignoruje zrecenzowane i dobrze udokumentowane konkurencyjne i możliwie prostsze wytłumaczenia lub interpretecje tych samych faktów, przykładowo opierając się na jednej lub wielu teoriach spiskowych.
                                     

2. Przykłady

 • Światy w kolizji Immanuel Velikovsky
 • Hipoteza czasu widmowego Heribert Illig;
 • Teorie o Lemurii
 • Teorie Ericha von Dänikena paleoastronautyka
 • Protokoły mędrców Syjonu
 • Zakon Syjonu
 • Zermatyzm
 • Kłamstwo kołymskie teorie negujące fakt istnienia łagrów w Związku Sowieckim albo pomniejszające liczbę ofiar tychże obozów
 • Nowa chronologia Anatolij Fomienko
 • Mity narodowe
 • Towarzystwo Vril
 • Dwa Babilony Alexander Hislop
 • Kłamstwo oświęcimskie
 • 1421 - rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat Gavin Menzies
 • Turbosłowiaństwo znane też jako turbolechictwo
                                     
 • Książki spotkały się z poważną krytyką, podaje się je jako przykład pseudohistorii Edward L. Dreyer: Zheng He. China and the Oceans in the Early Ming
 • następstwie wojen i powodzi. Najwcześniejszy zachowany fragment iryjskiej pseudohistorii znajduje się w dziele walijskiego kapłana Nenniusza pt. Historia Brittonum
 • ang. tytuł The Tragedy of the Children of Lir Lebor Gabála Érenn to pseudohistoria Irlandii, wywodząca pochodzenie Irlandczyków od samego Noego. Obraca
 • Chronology 4, Russia.Britain.Byzantium.Rome. ISBN 2 - 913621 - 10 - 4 pseudohistoria Nowa Chronologia Davida Rohla Ruch rewizji chronologii starożytnej