Poprzednia

ⓘ Historiografia
                                               

Historia historiografii

Historia historiografii – obejmuje dzieje piśmiennictwa historycznego od jego początków do dnia dzisiejszego. Jej badaniem zajmuje się odrębny dział historii.

                                               

Historiografia

Historiografia – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską. Na historiografię składają się wszystkie rodzaje piśmiennictwa historycznego, będące wynikiem pracy historyka. Niemniej jednak praca historyka zależna jest od wielu czynników, takich jak uwarunkowania społeczne, filozofia, jego warsztat, stopień rozwoju nauki, uwarunkowania podejmowanych tematów, przyświecający cel, wyobrażenia mechanizmów przemian, baza źródłowa, stopień organizacji badań. Historiogra ...

                                               

Acta Nuntiaturae Polonae

Acta Nuntiaturae Polonae – seria źródłowa wydawana od 1990 roku. Ukazują się w niej akta nuncjuszów apostolskich w Polsce. Inicjatorem serii był Henryk Damian Wojtyska. Pierwotnie wydawcą był Polski Instytut Historyczny w Rzymie. Od 1999 roku wydawcą jest Polska Akademia Umiejętności. Seria jest obliczona na 60 tomów.

                                               

Acta Tomiciana

Acta Tomiciana – obszerny zbiór dokumentów źródłowych i akt urzędowych, zwłaszcza dokumentów i korespondencji kancelarii królewskiej zebranych przez historyka i sekretarza kancelarii Stanisława Górskiego. Powstały one za panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, przede wszystkim w okresie urzędowania podkanclerzego Piotra Tomickiego, od którego nazwiska pochodzi ich nazwa, przydana zbiorowi w XVIII wieku. Stanisław Górski gromadził początkowo rękopisy i korespondencję pisarzy polskiego renesansu, później poświecił się jednak gromadzeniu dokumentacji wszelkiego rodzaju spraw państ ...

                                               

Akme

Akme – okres największego rozkwitu władz umysłowych człowieka. Według Apollodora z Aten przypada na 40 rok życia. Jednak nie zawsze tak było, ponieważ pod tym pojęciem kryje się również faza szczytowego rozgłosu danej postaci. Część antycznych doksografów podawała datę akme zamiast daty urodzenia i śmierci, których często nie znali. Akme w dawnej terminologii medycznej oznaczało także najwyższy stopień gorączki.

                                               

Aleksjada

Aleksjada − dzieło historyczne obejmujące wydarzenia poprzedzające dojście do władzy i panowania cesarza Aleksego I Komnena, stanowiąca również cenne źródło do dziejów pierwszej wyprawy krzyżowej. Jest to jeden z ważniejszych zabytków historiografii. Napisana klasyczną greką przez córkę cesarza - Annę Komnenę. Obejmuje lata 1069-1118 i stanowi kontynuację dzieła historycznego jej męża - Nicefora Bryenniosa. Pomimo błędów w chronologii i braku obiektywności wynikającej z fascynacji autorki ojcem, Aleksjada jest ważnym źródłem historii Cesarstwa Bizantyjskiego. Pozwala również poznać przebie ...