Poprzednia

ⓘ Matematyczne przyrodoznawstwo
                                     

ⓘ Matematyczne przyrodoznawstwo

Matematyczne przyrodoznawstwo jest to:

 • odmiana przyrodoznawstwa;
 • taki zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne.
 • nazwa dla zbioru dyscyplin określanych dziś mianem "nauk fizykalnych”, wywodząca się z czasów Oświecenia;

Nazwa bierze się stąd, że w Odrodzeniu za sprawą Galileusza popularność zyskuje platońska w swym pochodzeniu idea matematyzacji przyrody - księga natury pisana jest językiem matematyki - i prowadzenia nad nią badań w określony sposób.

Matematycznemu przyrodoznawstwu przeciwstawiane jest przyrodoznawstwo opisowe, traktowane jako zbiór dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych, takich, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami nie są ujmowane w zależności matematyczne, lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne.

Granica między obydwiema dziedzinami przyrodoznawstwa nie jest ostra.

Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest "przyrodoznawstwem opisowym”, coraz częściej i chętniej korzysta z aparatu matematycznego, taki dychotomiczny podział przyrozdoznawstwa zastępowany jest podziałami innymi.

                                     
 • Przyrodoznawstwo starsze określenie nauk przyrodniczych. Najprostszym podziałem tego pojęcia jest podział na: matematyczne przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo
 • zależności matematyczne lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne. Przyrodoznawstwu opisowemu przeciwstawiane jest matematyczne przyrodoznawstwo traktowane
 • społeczne nauki matematyczno - przyrodnicze przyrodoznawstwo matematyczne przyrodoznawstwo przyrodoznawstwo opisowe Kontrola autorytatywna  dziedzina nauki
 • w nich piękno przypisywano. Piękno matematyczne jako model piękna w ogóle przejawia wiele analogii z matematycznym rygorem formalnym jako modelem rygoru
 • roku akademickim 1992 1993 istniały na nim wydziały: fizyczno - matematyczny przyrodoznawstwa wychowania fizycznego, filologiczny, pedagogiczny, wychowania
 • Miejskie Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Warszawie. Rozpoczęła studia matematyczne na wydziale matematyczno - przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
 • roku ukończył Cesarski Uniwersytet Petersburski przyrodoznawstwo na wydziale fizyczno - matematycznym Został asystentem Władimira Komarowa. W latach
 • 10 sekcji: Językoznawstwa Literatury Sztuki Historii i Archeologii Przyrodoznawstwa Gospodarki Pedagogiki Rolnictwa Medycyny Etnografii. W składzie IKB
 • oraz Między filozofią przyrody a nowożytnym przyrodoznawstwem Ryszard Kilvington i fizyka matematyczna w średniowieczu, UŁ Wydział Filozoficzno - Historyczny