Poprzednia

ⓘ Przyrodoznawstwo opisowe
                                     

ⓘ Przyrodoznawstwo opisowe

Przyrodoznawstwo opisowe jest to:

  • wywodząca się z czasów Oświecenia nazwa dla zbioru dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych i innych takich, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami nie są ujmowane w zależności matematyczne, lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne.
  • odmiana przyrodoznawstwa;

Przyrodoznawstwu opisowemu przeciwstawiane jest matematyczne przyrodoznawstwo traktowane jako zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne.

Granica między obydwiema dziedzinami przyrodoznawstwa nie jest ostra.

Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest "przyrodoznawstwem opisowym”, coraz częściej i chętniej korzysta z aparatu matematycznego, taki dychotomiczny podział przyrodoznawstwa zastępowany jest innymi podziałami.

                                     
  • przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo opisowe Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest przyrodoznawstwem opisowym coraz częściej
  • nią badań w określony sposób. Matematycznemu przyrodoznawstwu przeciwstawiane jest przyrodoznawstwo opisowe traktowane jako zbiór dyscyplin biologicznych
  • społeczne nauki matematyczno - przyrodnicze przyrodoznawstwo matematyczne przyrodoznawstwo przyrodoznawstwo opisowe Kontrola autorytatywna  dziedzina nauki
  • światowej poematy opisowe Pory roku Jamesa Thomsona oraz Ziemianin Jacques a Delille a, były hołdem złożonym oświeceniowemu przyrodoznawstwu i fizyce. Pierwszemu