Poprzednia

ⓘ Technika satelitarna
                                               

Altimetria satelitarna

Altimetria satelitarna – wyznaczenie odległości impulsowego nadajnika-odbiornika radarowego umieszczonego na orbicie od rzeczywistej, chwilowej powierzchni morza. Do satelitarnych pomiarów altimetrycznych stosuje się radary pracujące w zakresie częstotliwości 14 GHz. Precyzję radarów altimetrycznych można obecnie szacować w przedziale +/- m. Wynik pomiaru jest wartością uśrednioną do kręgu powierzchni morza o średnicy kilku do kilkunastu kilometrów. Podstawowe równanie altimerii: N = r - R - H - Δh gdzie: N - wysokość geoidy nad elipsoidą undulacje dochodzą do 100 m, r - promień wodzący sa ...

                                               

Antena satelitarna

Antena satelitarna − antena służąca do odbioru lub nadawania sygnału z kosmosu, często z satelitów telekomunikacyjnych. Takowe stosowane są w zwykłych gospodarstwach domowych do telewizji satelitarnej. O wiele większe anteny służą do komunikacji z sondami i badań radioastronomicznych. Wtedy nazywane są radioteleskopami. Anteny satelitarne wykonywane są jako: paraboliczne, offsetowe, panelowe lub wieloogniskowe w układzie pojedynczego, podwójnego zwierciadła lub bezzwierciadłowym. Najpopularniejsze obecnie anteny przydomowe mają czasze o średnicach od 45.72 cm 18" do 90 cm 35" i są ustawian ...

                                               

Łączność satelitarna

Łącze satelitarne – rodzaj radiowego łącza telekomunikacyjnego, system łączności. Połączenie odbywa się poprzez odpowiednią stację przekaźnikową, zwaną transponderem, umieszczoną na sztucznym satelicie Ziemi. Sygnały do i z transpondera wysyłane są dupleksowo, dwuczęstotliwościowo, nazywamy to odpowiednio uplink i downlink. W zależności od rodzaju i wielkości transmisji przewidzianych w systemie oraz ilości jednocześnie aktywnych terminali naziemnych, satelita wykorzystywany do celów telekomunikacyjnych może być wyposażony w kilka lub kilkadziesiąt transponderów - w zależności od wymaganej ...

                                               

Radio satelitarne

Radio satelitarne – radio wykorzystujące nadajniki umieszczone na satelitach telekomunikacyjnych. Cechą charakterystyczną tego sposobu emisji jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika oraz możliwość dotarcia z sygnałem do obszarów, na których tworzenie sieci nadajników naziemnych jest niemożliwe lub nieopłacalne. Radio satelitarne to system nadawania programów radiowych przeznaczonych do odbioru przez indywidualnych odbiorców za pomocą prostych urządzeń składających się z anteny satelitarnej i odbiornika satelitarnego podłączonego do standardow ...

                                               

Satelitarne usługi internetowe

Satelitarne usługi internetowe stosowane są w miejscach, w których naziemny dostęp do Internetu jest nieosiągalny oraz tam gdzie wymagany jest mobilny dostęp do sieci. Internet drogą satelitarną dostępny jest globalnie, również dla statków na morzu oraz poruszających się pojazdów naziemnych.

                                               

Telefon satelitarny

Telefon satelitarny – urządzenie zapewniające łączność głosową i przesyłanie danych w obu kierunkach z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi. Bezpośrednia łączność między urządzeniem końcowym, a więc telefonem oraz satelitą jest zapewniona drogą radiową. Tak więc połączenie może być nawiązane również na obszarach niepokrytych zasięgiem przez sieci telefonii komórkowej jak np. morza, pustynie. Satelita przekazuje dane do stacji naziemnych, gdzie są dalej przekazywane do innych sieci telefonicznych.

                                               

Układ MULTIFEED

Układ multifeed to instalacja antenowa telewizji satelitarnej tzw. "zez", polega na zamontowaniu do jednej czaszy satelitarnej kilku konwerterów satelitarnych ustawionych obok siebie, takie rozwiązanie pozwala na odbiór przekazów radiowo-telewizyjnych z kilku satelitów ustawionych na różnych pozycjach geograficznych. Najpopularniejszym układem multifeed w Polsce jest ustawienie czaszy satelitarnej z głównym konwerterem znajdującym się w ognisku czaszy na satelitę HOT BIRD 13°E oraz instalacja z boku dodatkowego konwertera ustawionego na satelitę ASTRA 19.2°E. W układach multifeed sprawdzaj ...

                                               

VSAT

VSAT technika telekomunikacji opracowana w latach 80 XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wykorzystująca antenę paraboliczną. Satelitarny system przesyłu informacji. Wykorzystuje m.in. standard DVB-RCS, pozwalający na przekaz sygnału telewizyjnego opartego na systemie DVB. Umożliwia nadawanie sygnału za pośrednictwem satelity, cyfrowego sygnału telewizyjnego, cyfrowego sygnału radiowego DAB przez jedną naziemną stację przekaźnikową nawet kilkuset tysiącom użytkowników. Dzięki temu koszty przekazu są mniejsze. Very Small Aperture Terminal jest używany także w łączności wojskowej.