Poprzednia

ⓘ Światowy Dzień Filozofii
                                     

ⓘ Światowy Dzień Filozofii

Światowy Dzień Filozofii – coroczne święto z inicjatywy UNESCO, obchodzone w trzeci czwartek listopada.

Pierwszy Dzień Filozofii obchodzono w dniu 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO. W 2005 roku na Konferencji Generalnej w Paryżu 33. sesja, oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada "Światowym Dniem Filozofii".

Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa zwłaszcza młodzieży do zainteresowania się filozofią. Mają również zachęcić do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata oraz poprawić komunikację i współpracę między filozofami i naukowcami.

Z tej okazji organizowane są sympozja, wykłady, konferencje dla dorosłej części społeczeństwa, a także dni otwarte i warsztaty wśród młodzieży akademickiej. Umożliwiają wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału, nie tylko osobom zawodowo zajmującym się filozofią.

18 listopada 2010 roku dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa zapoczątkowała obchody otwierając w Paryżu Międzynarodowe Forum na temat "Filozofii, Różnorodności Kulturowej i Zbliżenia Kultur", w którym uczestniczyli filozofowie z całego świata. W obchodach wzięło udział ponad 80 państw członkowskich m.in. Albania, Argentyna, Niemcy, Francja, Urugwaj, Meksyk, Gwatemala, Senegal, Australia i Stany Zjednoczone.

                                     
 • Światowy Dzień Filozofii UNESCO trzecia niedziela listopada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych 2 listopada Międzynarodowy Dzień
 • Rezolucja 34 24 1979 Światowy Dzień Pracy Socjalnej. na ngo.pl Dz.U. z 2011 r. nr 32, poz. 160 3 marca. Dziś Światowy Dzień Pisarza pol. wiadomosci24
 • I wojna światowa przed II wojną światową nazywana Wielką Wojną wojna światowa trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą Trójporozumieniem
 • grudnia 2011 tamże polski filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, specjalista z zakresu filozofii włoskiego Oświecenia, religioznawca, koneser sztuki
 • kalpie. 3. Okres ewolucji vivatta - kappa powolny proces integracji. Światowy system reewoluuje z resztek energii materii, a większość istot zamieszkujących
 • doktorską na temat filozofii Romana Ingardena i Nicolaia Hartmanna, a także obroniła drugi doktorat z literatury francuskiej i filozofii Od 1952 do 1953
 • Project szowinizm gatunkowy wiwisekcja Dzień bez Futra Dzień Kundelka Światowy Dzień Kota Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji Friends of Animals
 • projekcie polegającym na uczeniu oficerów lotnictwa technik analizy na co dzień stosowanych w biznesie. W 1943 sam przywdział mundur sił powietrznych i
 • stanów i profesji Dzień ten jest obchodzony w Rosji jako Dzień Studenta. Początkowo instytucja składała się z trzech wydziałów: filozofii prawa i medycyny
 • na pograniczu wielu dziedzin: psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji, lingwistyki lingwistyka kognitywna oraz
 • ponieważ Francuzi pragnęli zemsty za przegraną w wojnie francusko - pruskiej. Dzień przed mobilizacją, która zapoczątkowała udział Francji w wojnie, Jaurès