Poprzednia

ⓘ Nauka i naukoznawstwo
                                     

ⓘ Nauka i naukoznawstwo

"Nauka i naukoznawstwo" - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy.

Czasopismo jest stworzone na zapleczu republikańskiego międzyresortowego naukowego zbioru "Naukoznawstwo i informatyka" "Наукознавство та інформатика". Ten zbiór Centrum wydawało od 1970 do 1992.

W redakcyjne kolegium czasopisma wchodzą fachowcy z Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, USA i Węgier.

Artykuły mogą ukazywać się na trzech językach: ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Cel czasopisma - przybliżenie rozwoju nauki i naukoznawstwa w historycznych, współczesnych i perspektywicznych aspektach, ujawnienie wpływu nauki na gospodarkę, kulturę, edukację i inne dziedziny życia, analiza socjalnych, ekologicznych, wojskowych i innych aspektów naukowych badań, opracowanie problemów państwowej naukowo-technicznej i innowacyjnej polityki, inicjowanie dyskusji w naukowym i społecznym środowisku względem stanu nauki i jej możliwości rozwiązywania aktualnych problemów.

Czasopismo orientuje się na różne grupy odbiorców, jak specjalistów z badania nauki, jak i szerokiego grona czytelników.

                                     

1. Stałe rubryki czasopisma

- nauka, technologie i innowacje we współczesnym świecie;

- problemu rozwoju naukowo-technicznego potencjału i jego współdziałania z gospodarką, systemem edukacji i kulturą;

- horyzonty rozwoju nauki z przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości;

- praca naukoznawcy i historyka nauki (główne naukowe prace, dysertacje badania, recenzje, przegląd profilowych naukowych czasopism;

- z historii wynalazków i odkryć;

- Ukraina w światowym kontekście, chronologia głównych wydarzeń w naukowo-organizacyjnym życiu ukraińskiej nauki.

Adres redakcji: Kijów, bulwar Tarasa Szewczenki 60.

Strona internetowa wydawcy.

Archiwa numerów:

.

                                     
 • Naukoznawstwo w wąskim znaczeniu tego słowa jest to epistemologia nauki W szerszym zespół nauk o nauce obejmujący m.in. teorię i historię nauk metodologię
 • inżynier Polskiej Akademii Nauk Był długoletnim redaktorem naczelnym kwartalnika Polskiej Akademii Nauk Zagadnienia naukoznawstwa Jest pochowany na Cmentarzu
 • datur? Szkice i polemiki, PWN, Warszawa 1994. Butryn S., Albert Einstein o nauce jej funkcjach i celach, s. 349 - 357, Zagadnienia Naukoznawstwa 3 189
 • Nauki i Techniki oraz serii wydawniczej Monografie z Dziejów Nauki i Techniki członkiem redakcji periodyków: Zagadnienia Naukoznawstwa i Nauka
 • nim publikacje dotyczące głównie społecznej roli nauki ale również związane z problemami naukoznawstwa Ukazywał się w nakładzie 3500 egzemplarzy. Pierwszym
 • Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk od 1975 członek prezydium, 1995 - 2004 redaktor naczelny Zagadnienia Naukoznawstwa profesor Instytutu
 • Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Polskiego
 • Paweł Kawalec ur. 1971 polski filozof, członek Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, laureat Nagrody Premiera RP za pracę
 • Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Był członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Pod jego kierunkiem w 1993 stopień naukowy doktora uzyskała
 • Komitetu Naukoznawstwa na I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jarosław Józef Górniak. nauka polska.pl
 • członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk członkiem rad programowych pism Zagadnienia Naukoznawstwa i Zarządzanie. Teoria i Praktyka. prof