Poprzednia

ⓘ Wydziały nauk geograficznych
                                               

Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z szesnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie na terenie III Kampusu. Powstał w 2017 poprzez podział Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i wydzielenie z niego dwóch instytutów: Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Nauk Geologicznych. Na Wydziale prowadzone są studia I, II i III stopnia w zakresie geografii i geologii oraz studia II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna.

                                               

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Powstał w 2001 roku.

                                               

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – wydział Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi. Na Wydziale prowadzone są studia na dwóch kierunkach – geografia oraz gospodarka przestrzenna. Studia prowadzone są w systemie ...

                                               

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – jednostka naukowo-dydaktyczna będąca jednym z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu.