Poprzednia

ⓘ Wydziały humanistyczne
                                               

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedziba wydziału znajduje się w budynku D-13 na ul. Gramatyka 8a.

                                               

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – jeden z czterech i największy z wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, powstały w 2014 w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Humanistycznego. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 zakłady. Aktualnie zatrudnionych jest 48 pracowników naukowo-dydaktycznych. Jego siedziba znajduje się przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – historyczny wydział Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy. 1 października 2019, zarządzeniem Rektora UKW, Wydział został zlikwidowany na skutek reorganizacji struktur uniwersyteckich.

                                               

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 jako Wydział Humanistyczny.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zakresie historii i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego – historyczna jednostka protoplasty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział powstał w 1925 poprzez przekształcenie Wydziału Filozoficznego, powstałego w 1919. Został zlikwidowany w 1949 na skutek reorganizacji struktur uniwersyteckich.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Krakowskiej 71-79 oraz przy alei Piastów 40b w Szczecinie.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze są prowadzone studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia prowadzone są jako stacjonarne: studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. dokumentalistyka medialna, nowe media studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo tekstów, zarządzanie informacją naukową oraz studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. dziennikarstwo i komu ...

                                               

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Powstał w 1990 roku.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów oraz jeden samodzielny zakład.

                                               

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.

                                               

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się w Pałacu Poradziwiłowskim przy Placu Litewskim 3 w Lublinie. Powstał w 1993. Powstały jako Wydział Politologii, w roku 2019 przeszedł restrukturyzację - Zakłady zostały przekształcone w Katedry, które funkcjonują obecnie w ramach dwóch instytutów - Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Zmieniona została również nazwa wydziału.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały w 1971 wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Humanistyczny jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 instytutów. Aktualnie zatrudnionych jest 210 pracowników naukowo-dydaktycznych z czego 60 profesorów i doktorów habilitowanych, 114 doktorów oraz 36 magistrów. Wydział współ ...