Poprzednia

ⓘ Ambasadorowie na Białorusi
                                               

Ambasada Białorusi w Londynie

Ambasada Białorusi w Londynie – misja dyplomatyczna Republiki Białorusi w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ambasador Białorusi w Londynie oprócz Zjednoczonego Królestwa akredytowany jest również w Irlandii, przy Stolicy Apostolskiej i przy Zakonie Maltańskim.

                                               

Evaldas Ignatavičius

Evaldas Ignatavičius – litewski dyplomata, w latach 2004–2009 ambasador w Niemczech, wiceminister spraw zagranicznych, ambasador Litwy na Białorusi.

                                               

Konrad Pawlik

Konrad Marcin Pawlik – polski ekonomista i dyplomata. W latach 2014–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2016 do 2018 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.

                                               

Edminas Bagdonas

Edminas Bagdonas – litewski dyplomata, wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doradca prezydenta Adamkusa, w latach 2007–2012 ambasador Litwy na Białorusi. Od sierpnia 2014 ambasador Litwy w Izraelu.

                                               

Rada Ministrów Republiki Białorusi

Rada Ministrów Republiki Białorusi – jeden z organów władzy wykonawczej Republiki Białorusi; kolegialny centralny organ władzy państwowej.

                                               

Mārtiņš Virsis

Mārtiņš Virsis – łotewski historyk, polityk i dyplomata, poseł na Sejm V kadencji, ambasador w Niemczech, na Litwie, od 5 października 2015 roku ambasador na Białorusi.

                                               

Ihar Pietryszenka

Ihar Wiktarawicz Pietryszenka – białoruski wojskowy, dyplomata i polityk, wicepremier Republiki Białorusi.

                                               

Siarhiej Alejnik

Siarhiej Alejnik, biał. Сяргей Алейнік - białoruski dyplomata. W 1986 ukończył studia na Wydziale Języków Obcych w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Mińsku. Siedem lat później obronił doktorat w Akademii Dyplomatycznej MSZ Austrii. Po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości w 1991 był m.in. szefem protokołu dyplomatycznego w MSZ. Od 2002 pełnił funkcję stałego przedstawiciela Białorusi przy Biurze ONZ, a w maju 2008 złożył listy uwierzytelniające Benedyktowi XVI rozpoczynając misję ambasadora swego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Od tego czasu pozostawał również ambasadorem Republiki ...

                                               

Alena Hrycenka

Alena Hrycenka, biał. Алена Мікалаеўна Грыцэнка, ros. Елена Николаевна Гриценко – białoruska urzędnik państwowa i dyplomatka, od 2008 ambasador w Królestwie Niderlandów.

                                               

Alaksandr Syczou

Alaksandr Syczou - białoruski działacz państwowy i dyplomata, w 2005-2011 ambasador w Austrii. W 1978 ukończył studia na MGIMO, po czym krótko pracował jako nadinżynier w Akademii Nauk Białoruskiej SRR. W 1979 rozpoczął karierę dyplomata, zostając m.in. III II sekretarzem w Wydziale Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białoruskiej SRR. Od 1984 do 1990 pełnił funkcję II sekretarza Stałego Przedstawicielstwa Białorusi przy ONZ w Genewie. Po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości w 1991 roku piastował stanowisko II I sekretarza oraz dyrektora Wydziału ...

                                     

ⓘ Ambasadorowie na Białorusi

  • Kategoria zawiera szefów polskich misji dyplomatycznych na Białorusi w randze Ambasadorów Posłów Nadzwyczajnych i Ministrów Pełnomocnych oraz Chargé
  • Kategoria zawiera szefów misji dyplomatycznych Republiki Białorusi w Polsce w randze Ambasadorów Posłów Nadzwyczajnych i Ministrów Pełnomocnych oraz Chargé
                                               

Nuncjusze apostolscy na Białorusi

Nuncjusz apostolski na Białorusi jest szefem misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej na Białorusi. Nuncjatura znajduje się w Mińsku przy ul. Valadarskaga 6. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Białorusią a Stolicą Apostolską nastąpiło 11 listopada 1992, ze strony kościelnej podstawą prawną do powstania nuncjatury była bulla papieska Quantam tandem. Pierwszy nuncjusz został powołany przez papieża Jana Pawła II w dniu 17 kwietnia 1993.