Poprzednia

ⓘ Publicystyka w Polsce
                                               

Między Niemcami a Rosją

Między Niemcami a Rosją – napisana przez Adolfa Bocheńskiego w 1937 r. książka dotycząca realizmu politycznego i myślenia strategicznego o stosunkach międzynarodowych, ukazująca położenie geopolityczne Polski w przededniu II wojny światowej i analizująca wszystkie możliwe wówczas scenariusze polskiej polityki zagranicznej.

                                               

Pielgrzym w Dobromilu

Pielgrzym w Dobromilu czyli Nauki wieyskie z dodatkiem powieści – polski zbiór tekstów moralizatorskich adresowanych do chłopstwa autorstwa Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej. Książkę po raz pierwszy wydano w 1818 w Warszawie. Zawierała nauki moralne dla chłopów wyłożone w formie anegdot, wierszy i powiastek historycznych, płynących z ust Starego Pielgrzyma. Opowieści te miały charakter patronacki oraz konserwatywny, a ich celem było ugruntowanie w czytelnikach przywiązania do pańszczyzny i stworzenie przeciwwagi dla prądów modernizujących wieś. Dzieło było bardzo popularne na wsi polskiej ...