Poprzednia

ⓘ Bibliologia
                                               

Bibliologia

Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

                                               

Anonim

Anonim – termin oznaczający nieznanego autora dzieła, jak również samo niepodpisane dzieło. W ujęciu bibliologicznym za anonim uważa się całkowity brak podpisu, który uniemożliwia rozpoznanie autora nawet poprzez porównanie do autorstwa innych dzieł. Nie jest nim więc osoba, która ukrywa się pod pseudonimem. Pojęciem anonimu określa się również prywatnie adresowany list nieznanego autora, napisany najczęściej w złych intencjach, lub też list przeznaczony do wiadomości publicznej, którego autor również chce pozostać nieznany. W tym drugim przypadku przyczyną anonimowości autora może być gło ...

                                               

Antykwariat

Antykwariat – firma zajmująca się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki.

                                               

Bibliofilstwo

Bibliofilstwo – miłośnictwo i znawstwo w zbieraniu książek, uwzględniające zarówno dobór tematyczny jak też rzadkość dzieła. Terminu "bibliofilstwo” użył po raz pierwszy Richard de Bury, kanclerz Edwarda III, jeden z najwybitniejszych bibliofilów, w dziele Philobiblon 1344, druk 1473. Książki będące przedmiotem pasji bibliofilskiej często wyrabiane są na cennych i kosztownych, ręcznie czerpanych papierach, ilustrowane oryginalnymi sztychami np. drzeworytami lub miedziorytami i oprawione w artystyczne oprawy introligatorskie. Miłośnicy ksiąg zwracają dużą uwagę na wysokość nakładu. Wszystki ...

                                               

Bibliomania

Bibliomania – jeden z możliwych objawów w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym polegający na obsesyjnej namiętności do kolekcjonowania książek rzadkich lub efektownych bez względu na ich wartość intelektualną czy użytkową. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w DSM-IV nie uznaje bibliomanii za zaburzenie.

                                               

Bibliometria

Bibliometria – termin stosowany od 1969 r., przez Alana Pritcharda i Roberta A. Faithorne’a zamiast wcześniejszego, nieścisłego terminu bibliografia statystyczna. Nauka ta wywodzi się z badań naukometrycznych i jest zbiorem metod matematycznych oraz statystycznych używanych do badania komunikacji piśmienniczej. Opiera się na analizie danych bibliograficznych publikacji, według poszczególnych cech: czasopisma, autora, hasła klasyfikacji tematycznej czy państwa. Istnieje wiele ośrodków badań bibliometrycznych, w tym holenderskie Centre for Science and Technology Studies czy hiszpańskie The E ...

Bibliofilatelia
                                               

Bibliofilatelia

Bibliofilatelia – proces tworzenia kolekcji znaczki pocztowe i inne korzyści filatelistycznych o treści związanej z książką, w szerokim znaczeniu tego słowa i jego historii, instytucji i cześć dla swego rozwoju ludzi, pokazując również inspiracje edukacyjne książki. Konkretny przykład z kolekcji kolekcja bibliofilatelistycznej marek, poświęconych bibliotece.