Poprzednia

ⓘ Muzyka
                                               

Rock

Rock – gatunek muzyki rozrywkowej powstały w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych i ogólna nazwa szeregu stylów muzycznych, wywodzących się z rock and rolla oraz rhythm and bluesa i bluesa. Sama nazwa "rock” jest skrótem od "rock and roll”, choć można uznawać owe dwa pojęcia za odmienne od siebie gatunki muzyczne.

                                               

Muzyka pop

Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.

                                               

Muzyka rozrywkowa

Muzyka rozrywkowa – pojęcie określające wszystkie gatunki muzyczne, które posiadają szeroki odbiór publiczny i są zazwyczaj dystrybuowane oraz promowane w obrębie przemysłu muzycznego. Muzyka rozrywkowa pod względem dostępności i rozpowszechniania stoi w opozycji wobec muzyki poważnej czy ludowej, które z natury rzeczy kierowane są do relatywnie nielicznych społeczności. Muzyka rozrywkowa często bywa niepoprawnie utożsamiana z muzyką pop; muzyka rozrywkowa to szerokie pojęcie, obejmujące wszelkie gatunki muzyki trafiające w gusta różnorodnej publiczności, zaś określenie "muzyka pop" odnosi ...

                                               

Ansambl

Ansambl – utwór dla kilku instrumentalistów lub kilku śpiewaków solistów, a także zespół śpiewaków solistów o różnych barwach głosu.

                                               

Instrument muzyczny

Instrument muzyczny – przyrząd wytwarzający dźwięk, przeznaczony do wykonywania muzyki. Dźwięk w instrumencie muzycznym wytwarzany jest za pomocą wibratora, którego własności fizyczne wpływają na wysokość dźwięku i jego barwę – najbardziej charakterystyczną cechę pozwalającą odróżnić poszczególne instrumenty tylko za pomocą słuchu. Wibrator jest głównym elementem instrumentu muzycznego; dwa pozostałe to incytator i rezonator, czyli element pobudzający wibrator do drgań i element zwiększający głośność dźwięku. Zarówno incytator, jak i rezonator wpływają na barwę dźwięku wytwarzanego przez i ...

Muzyka
                                     

ⓘ Muzyka

English version: Music

Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o celowo dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest samoekspresja oraz przekaz subiektywnych odczuć kompozytora lub wykonawcy, który ma wpływ na odczucia, reakcje i świadomość słuchacza przetwarzającego te doznania w sposób zupełnie indywidualny. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem, oprócz głosu ludzkiego, instrumentów muzycznych oraz wszelkich dźwięków elektronicznych, naturalnych i nieartykułowalnych.

Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.

                                     

1. Początki

W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. A w starożytnych państwach: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji słuchano muzyki również dla przyjemności. Muzykę zaczęto zapisywać w starożytnej: Mezopotamii, Egipcie i Grecji, a specjaliści uważają nawet, że znaleźli zapisany fragment muzyczny – hymn, pochodzący z Sumeru z okresu 5000-3000 lat p.n.e.

Prawdopodobnie za najstarszy wiernie odtworzony współcześnie utwór muzyczny uważany jest Hymn do Nikkal, którego zapis datowany jest na 1400 rok p.n.e. Zapis pochodzi z państwa Hurytów; odnaleziono go w połowie XX wieku w Ugarit na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zaś muzykę odtworzono po piętnastu latach prac na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley. Pierwszy kompletny utwór muzyczny, który zachował się do naszych czasów, datowany jest na IX wiek.

                                     

1.1. Początki Mitologiczne początki

Według przekazów biblijnych wynalazcą muzyki był Jubal, gdyż w Rdz 4, 21 określony został jako ojciec wszystkich tych, którzy grają na "cytrach i organach”.

Według mitologii rzymskiej wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego żółwia zrobił lirę.

                                     

2. Elementy dzieła muzycznego

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział ten można przedstawić następująco są to tzw. elementy dzieła muzycznego:

 • harmonika
 • melodyka
 • artykulacja
 • dynamika
 • rytmika
 • kolorystyka.
 • agogika

W muzyce współczesnej także akustyka.

                                     

3. Klasyfikacje

Muzykę euroatlantyckiego kręgu kulturowego można klasyfikować na wiele sposobów, np.:

Forma przekazu:

 • muzyka rozrywkowa – przekazywana poprzez środki masowego przekazu;
 • muzyka profesjonalna – przekazywana poprzez notację muzyczną.
 • muzyka ludowa – przekazywana poprzez naśladownictwo;

Środki wykonawcze:

 • muzyka wokalno-instrumentalna.
 • muzyka wokalna;
 • muzyka instrumentalna;

Liczba wykonawców:

 • muzyka chóralna.
 • muzyka symfoniczna;
 • muzyka solowa;
 • muzyka koncertowa estradowa;
 • muzyka kameralna;

Przeznaczenie:

 • muzyka liturgiczna.
 • muzyka funkcjonalna;
 • muzyka autonomiczna;
 • muzyka sceniczna – opera, balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa;

Cechy formalne i genetyczne:

 • muzyka rozrywkowa;
 • muzyka ludowa.
 • muzyka poważna;

Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o:

 • muzyce średniowiecznej;
 • muzyce klasycznej;
 • muzyce współczesnej.
 • muzyce romantycznej;
 • muzyce barokowej wraz z średniowieczną i renesansową o muzyce dawnej;
 • muzyce renesansowej;
 • muzyce antycznej;


                                     
 • Muzykę rozrywkową charakteryzuje ludyczność, spontaniczność i swoboda interpretacji. W zasadzie można ją podzielić na kilka nurtów: muzyka pop muzyka
 • historycyzm, fantastyka baśniowość Sztuka dla sztuki co znaczyło, że muzyka przestała być pisana i komponowana na życzenie, ale wtedy, kiedy muzyk miał
 • Lęborku, Tucholi, Trójmieście i wielu innych miejscowościach. Muzyka liturgiczna Muzyka obrzędowa Pierwsze formy wielogłosowe Magazyn Muzyczny RUaH pierwszy
 • nazwa to muzyka elektronowa. Pierwszy raz termin muzyka elektroniczna pojawił się w 1951 w znaczeniu programowym w deklaracji grupy muzyków skupionych
 • Cygańska muzyka muzyka koczowniczego ludu Cyganów. Przeniknęła do folkloru ludów autochtonicznych, m.in. węgierskiej orkiestry smyczkowe rosyjskiej
 • Festiwal Nowa Muzyka Tauron Nowa Muzyka festiwal muzyczny, odbywający się w Katowicach, wcześniej także w Cieszynie, prezentujący muzykę z pogranicza
 • Muzyka instrumentalna muzyka wykonana tylko na instrumentach muzycznych, bez udziału głosu ludzkiego. Muzyka instrumentalna jest wykorzystywana w celach
 • Muzyka folk traktowana jest jako muzyka europejska. W literaturze spotyka się często podział na muzykę folk, czyli europejską muzykę ludową, i muzykę
 • Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum to stowarzyszenie 25 wybitnych solistów instrumentalistów, powstałe 1977 roku w Krakowie. Członkowie zrzeszenia
 • kultywowano w średniowieczu od czasów Boecjusza, ale sama muzyka starożytna pozostawała muzyką W praktyce kompozytorskiej wpływ antyku był więc pośredni:

Użytkownicy również szukali:

muzyka na czasie, najnowsza muzyka 2019, najnowsza muzyka, top muzyka, www.yuotube.pl muzyka,

...
...
...