Poprzednia

ⓘ Nauki humanistyczne
Nauki humanistyczne
                                     

ⓘ Nauki humanistyczne

Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła, to nie ma w niej dowolności, to znaczy określone są pewne zasady pozwalające odróżniać rzetelną wiedzę od innych wypowiedzi. To co zalicza się do nauk przyrodniczych, a co do humanistycznych wynika w pewnym stopniu z tradycji.

Czasami uważa się, że nauki humanistyczne różnią się tym od przyrodniczych, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Nie jest to jednak do końca prawda. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że dana nauka humanistyczna "matematyzowała” się do tego stopnia, że właściwie należałoby zmienić jej klasyfikacje. Przykładem jest np.: stosowanie metod statystycznych w socjologii, rozbudowany aparat matematyczny ekonometrii, czy stosowanie technik informatycznych w językoznawstwie.

W anglosaskim kręgu kulturowym nauki humanistyczne dzielą się na arts, czyli nauki związane z kulturą, sztuką, jak historia sztuki, filologia, muzykologia, niektóre działy filozofii, oraz nauki social sciences, czyli bardziej związane ze społeczeństwem, z jego stroną użyteczną i praktyczną, i z jego kontaktem ze środowiskiem naturalnym jak historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia i antropologia.

                                     
  • przyrodnicze. astronomia biologia chemia fizyka informatyka matematyka sztuczna inteligencja i robotyka nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki humanistyczne
  • Polskiej w następujących dziedzinach: nauki humanistyczne i społeczne nauki przyrodnicze i medyczne nauki ścisłe, nauki techniczne. Nazywana polskim Noblem
  • Geisteswissenschaften niem. pol. nauki o duchu - nauki humanistyczne i społeczne specyficznie rozumiane i specyficznie uprawiane w niemieckim kręgu
  • nauki fizyczne geografia nauki o Ziemi nauki ścisłe nauki humanistyczne nauki społeczne nauki matematyczno - przyrodnicze przyrodoznawstwo matematyczne
  • Nauki o zarządzaniu dyscyplina naukowa w zakresie dwóch dziedzin nauki mianowicie: nauk ekonomicznych np. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk
  • otrzymują ją w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne. Po raz pierwszy wyróżnienia
  • Nauki społeczne nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych
  • nauki chemiczne nauki ekonomiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki humanistyczne nauki leśne nauki matematyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej
  • Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W jego ramach było reprezentowane nauki humanistyczne Mieścił się w gmachu posejmowym przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz