Poprzednia

ⓘ Nauki o Ziemi
                                               

Nauki o Ziemi

Nauki o Ziemi – nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia. Należą do nich: geografia oceanografia geofizyka geologia Nauki o Ziemi mogą być rozumiane jako dział nauk planetarnych.

                                               

Aerozole atmosferyczne

Aerozole atmosferyczne – ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego, jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka, jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów. Często prekursorami aerozoli atmosferycznych są tlenki siarki i azotu, które są przekształcane w procesach chemicznych i fotochemicznych w aerozole atmosferyczne.

                                               

Arktyczne wzmocnienie

Arktyczne wzmocnienie – zjawisko polegające na przyśpieszonym w porównaniu z resztą świata ogrzewaniu się okolic bieguna północnego w przypadku ocieplania się globalnego klimatu Ziemi. Arktyczne wzmocnienie jest efektem dodatniego sprzężenia zwrotnego łączącego zasięg lodu morskiego z temperaturą ang. ice-albedo feedback. W miarę wzrostu średniej temperatury, zasięg lodu morskiego w Arktyce kurczy się, odsłaniając wody Oceanu Arktycznego. Oznacza to zastąpienie efektywnie rozpraszającej promieniowanie słoneczne mającej wysokie albedo powierzchni lodu pokrytego śniegiem, powierzchnią płynne ...

                                               

Efekt aerozolowy bezpośredni

Efekt aerozolowy bezpośredni – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym – jej klimat. Polega na bezpośrednim oddziaływaniu cząstek aerozolu atmosferycznego z promieniowaniem słonecznym. Może ono polegać na: absorpcji promieniowania ocieplający wpływ na klimat, rozpraszaniu promieniowania chłodzący wpływ na klimat. Do aerozoli absorbujących promieniowanie słoneczne należą przede wszystkim cząstki sadzy oraz inne cząstki zawierające węgiel, np. pochodzące z pożarów. Popularnym aerozolem rozpraszającym promieniowanie słoneczne jest a ...

                                               

Efekt aerozolowy pośredni

Efekt aerozolowy pośredni – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym - jej klimat. Obejmuje dwa mechanizmy: wpływ aerozolu na albedo i czas życia chmur. Cząstki aerozolu atmosferycznego mogą stanowić jądra kondensacji niezbędne do powstawania chmur. Przy tej samej zawartości pary wody, powstająca chmura może składać się z dużej liczby drobnych kropel lub małej liczby dużych kropel - zależnie od koncentracji cząstek aerozolu w atmosferze. Wpływa to na jej albedo: chmura składająca się z większej liczby kropel rozprasza więcej promi ...

                                               

Instrumentalne pomiary temperatury

Instrumentalne pomiary temperatury – w meteorologii i klimatologii, pomiary temperatury atmosfery i oceanów bezpośrednio z użyciem termometrów. Wystarczające dane do określenia średniej temperatury globu, zwanej temperaturą globalną, istnieją od około 1850 roku. Strona internetowa National Oceanic and Atmospheric Administration zawiera szczegółowe wyniki rokrocznych pomiarów temperatury lądu i oceanów od 1880. Poniższa tabela przedstawia 10 najcieplejszych lat w historii pomiarów instrumentalnych wg danych NOAA, w trzeciej kolumnie umieszczono średnią anomalię temperatury dla poszczególnyc ...

                                               

Naturalna zmienność klimatu

Naturalna zmienność klimatu – wahania stanu atmosfery i oceanu wokół stanu średniego, mające charakterystyczny czas trwania od miesięcy do tysiącleci i wynikające z przyczyn naturalnych. Do zjawisk składających się na naturalną zmienność klimatu należą w szczególności występujące okresowo lub losowo zmiany w cyrkulacji termohalinowej, powodujące naprzemienne występowanie dodatnich i ujemnych anomalii temperatury w różnych regionach światowego oceanu, takie jak: atlantycka oscylacja wielodekadowa ang. Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO, oscylacja południowa El Niño, La Niña, dekadowa os ...