Poprzednia

ⓘ Infrastruktura techniczna
                                     

ⓘ Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna – urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dla danej jednostki przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki i tym podobnych.

                                     
 • potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru. infrastruktura społeczna budynki publiczne infrastruktura techniczna Zaopatrzenie
 • Spójności 2014 - 2020, na co składa się również PO Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ tak samo, jak jego poprzednik
 • Infrastruktura transportowa, infrastruktura transportu obejmuje sieci drogowe, kolejowe i żeglugi śródlądowej, autostrady morskie, porty żeglugi morskiej
 • wąskotorowej z Rogowa do Białej Rawskiej. Mieści się na niej cała infrastruktura techniczna warsztaty z parowozownią a także ekspozycja zabytkowych lokomotyw
 • wyczerpaniu złoża zamknięta. W północnej części dzielnicy budowana jest infrastruktura techniczna pod nowo powstałe osiedle mieszkaniowe osiedle Kolorowe. Na
 • Infrastruktura klucza publicznego ang. Public Key Infrastructure PKI zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia
 • Przedmiotem lokalizacji może być produkcja przemysłowa, uprawy rolne, infrastruktura techniczna osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, usługowe i rekreacyjne
 • Infrastruktura transportu lądowego jest najważniejszym rodzajem infrastruktury technicznej każdego państwa. Stanowi podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Ministerstwo Infrastruktury polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: transport
 • Infrastruktury w Poznaniu. Pierwszym szefem Wojskowego Zarządu Infrastruktury był płk Wiesław Mstowski. Aktualnie Wojskowym Zarządem Infrastruktury kieruje
 • Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin