Poprzednia

ⓘ Uroczysko
Uroczysko
                                     

ⓘ Uroczysko

Uroczysko – część lasu o orientacyjnym znaczeniu, bez ściśle oznaczonych granic; jest to miejsce związane zwykle ze szczególnym wydarzeniem legendarnym, legendą, kurhanem, czy w którym występują charakterystyczne cechy przyrodnicze. Teren zwykle ciekawie ukształtowany geograficznie, niejednokrotnie tworzy niewielki obszar rezerwatu przyrody.

Uroczyska są pozostałością pierwotnego, samorzutnego "podziału administracyjnego” puszczy, stąd mają nazwy ludowe, które niejednokrotnie przetrwały do dzisiejszych czasów, np. Hłubokie, Królowy Most, Miedźwiedka, Sowine Błoto, Zamczysko uroczyska Puszczy Białowieskiej, Batoh.

Część uroczysk nazwę swoją ma na podstawie dawnej jednostki osadniczej istniejącej w danym miejscu.

Nadawanie nazw miejscom w puszczy pełniło podobną funkcję, jaką ma nazywanie ulic, dzielnic w miastach – dla wygody i orientacji. Zapoczątkowane zostało wtedy, kiedy pierwotna, ogromna puszcza zaczęła być użytkowana przez ludzi, a nazywanie miejsc ułatwiało wspólną pracę czy dzielenie obszaru między rody, plemiona. Kolejnym etapem tworzenia się nazw była instytucja wchodów, czyli prawa do korzystania z puszczy, będącej własnością królewską. Aby dokładnie określić zakres terytorialny, trzeba było go nazwać. Król oznaczał te miejsca puszczańskie, które były przynależne tylko jemu. Tak powstały ostępy, które obok uroczysk stanowiły drugą z najdawniejszych grup administracyjnych utrwalonych przez akta kancelarii królewskiej.

Obecnie uroczysko potocznie jest rozumiane jako miejsce odludne, tajemnicze, a nawet niebezpieczne czy mogące rzucać na ludzi "uroki”.

                                     
  • Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Uroczysko Lubniewsko jest położony w gminie Lubniewice oraz częściowo na terenie gminy Sulęcin. Całkowita powierzchnia
  • Mosty do 1945 niem. bez nazwy - uroczysko znajdujące się w zachodniej części Puszczy Bukowej, w pobliżu szczecińskich osiedli Podjuchy i Żydowce. Teren
  • Uroczysko Kostrze, Uroczysko Kowadza, Uroczysko Wielkanoc, Uroczysko Tyniec. Opisane są w broszurze Szlak lasów miejskich Krakowa Przez uroczysko prowadzi
  • Rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia leśny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Stawiski w województwie podlaskim. Stworzony dla ochrony:
  • Uroczysko Kowadza użytek ekologiczny na wzgórzu Kowadza w Tyńcu w Krakowie. Został utworzony na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008
  • uroczysko część lasu Uroczysko osiedle w Kielcach Uroczysko wieś w powiecie gródeckim do 1939 Uroczysko powieść autorstwa Zbigniewa Nienackiego
  • Uroczysko osiedle w północnej części Kielc z ok. 30 - 35 czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi, 9 wieżowcami 10 - piętrowymi, czterema 11 - piętrowymi i jednym
  • Rezerwat przyrody Uroczysko Koneck leśny rezerwat przyrody w województwie kujawsko - pomorskim. Powołany w 2007 roku w celu zabezpieczenia i zachowania
  • Święte Miejsce uroczysko polana nad rzeką Rospudą, na skraju Puszczy Augustowskiej, na północny zachód od Augustowa. Obok ujście rzeczki Jałówki, odprowadzającej