Poprzednia

ⓘ Artur Orzechowski
Artur Orzechowski
                                     

ⓘ Artur Orzechowski

Absolwent romanistyki na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1994. Pełnił funkcje m.in. dyrektora Departamentu Ameryki 2008–2009 i Departamentu Polityki Europejskiej 2013–2016. Przebywał na placówkach RP w Montrealu 1997–2001, Waszyngtonie szef sekcji politycznej w latach 2005–2007 i jako zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli 2007–2008. W latach 2008–2009 był dyrektorem Departamentu Ameryki MSZ, a następnie pracował w Departamencie Polityki Europejskiej 2009–2016, zajmując kolejno stanowisko kierownika referatu, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oraz dyrektora. Był również wykładowcą Akademii Dyplomatycznej.

Artur Orzechowski posługuje się językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i portugalskim. Za zasługi dla rozwoju dwustronnych stosunków został odznaczony niderlandzkim orderem Komandora.