Poprzednia

ⓘ Rekonstrukcje historyczne
                                               

Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem jest to rekonstrukcja historyczna przebiegu bitwy pod Grunwaldem, odbywająca się w lipcu, podczas kilkudniowych dni Grunwaldu. W imprezie bierze udział prawie 1.5 tys. rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych. Ich starcie ogląda prawie 100 tys. widzów. Jest to największa historyczna impreza plenerowa w kraju. Dni Grunwaldu oraz inscenizacja bitwy odbywa się co roku od 1998.

                                               

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej. Jednocześnie miały ...

                                               

Oblężenie Malborka (inscenizacja)

Oblężenie Malborka jest to cykliczna impreza organizowana w Malborku z okazji oblężenia trwającego od lipca do września 1410. Impreza zazwyczaj odbywa się w trzeci weekend lipca. Jest to spektakl łączący w sobie elementy teatru i rekonstrukcji historycznej, z udziałem ponad 300 wykonawców, ze scenami kaskaderskim i widowiskową pirotechniką. Wejście na imprezę jest darmowe, płatne są tylko pokazy pirotechniczne oraz nocna inscenizacja. Impreza jest organizowana od 1999 roku, z wyjątkiem lat 2013–2015, kiedy to organizowane były inne pomniejsze imprezy, w tym samym czasie. Od 2016 urząd mias ...

                                               

Dymarki Świętokrzyskie

W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza w piecach dymarskich. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia znaleźli się między innymi przedstawiciele Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach – prezes Bohdan Bełdowski 1912-1988 i sekretarz Krzysztof Lewicki. Byli oni autorami koncepcji imprezy, którą nazwano "Dymarki Świętokrzyskie”. Po dyskusjach na temat jej programu udało się pozyskać do udziału w tym przedsięwzięciu krakowskich naukowców: Kazim ...

                                               

Festiwal Słowian i Wikingów

Festiwal Słowian i Wikingów – cykliczna impreza plenerowa w formie rekonstrukcji historycznej. Odbywa się corocznie w pierwszy weekend sierpnia na wyspie Wolińska Kępa w Wolinie. Festiwal Wikingów jest prawdopodobnie największą tego typu imprezą w tej części Europy. W roku 2008 ponad 1500 uczestników: wojowników, rzemieślników, odtwórców dawnych obrzędów i grup muzycznych z 21 państw - nie tylko Europy - prezentowało z zachowaniem historycznych realiów wszelkie aspekty życia wikingów i Słowian, a wioskę wikingów odwiedziło 37 tysięcy turystów. Impreza jest także okazją do spotkań fascynató ...