Poprzednia

ⓘ Listy związane z historią
                                               

Konflikty zbrojne w historii Polski

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo Polski klęska Polski inny wynik – konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów Konflikt trwający

                                               

Armie polskie

Armie polskie – wykaz armii Wojska Polskiego. W czasie I wojny światowej: Armia Polska we Francji pot. Błękitna Armia, Armia Hallera W czasie wojny z bolszewikami: Armia Rezerwowa 2 Armia 6 Armia 1 Armia 4 Armia 5 Armia 7 Armia 3 Armia W dwudziestoleciu międzywojennym, w wypadku wojny z Rosją planowano zob. plan "Wschód” wystawić siedem armii: Armia "Wilno” Armia "Lida” Armia "Lwów” Armia "Baranowicze” Armia "Wołyń” Armia "Podole” Armia "Polesie” W kampanii wrześniowej 1939 Wojsko Polskie II RP zmobilizowało osiem związków operacyjnych, w tym siedem armii i jedną Samodzielną Grupę Operacyj ...

                                               

Balloon Buster

Balloon Buster – tytuł nadawany asom myśliwskim w I wojnie światowej, którzy zniszczyli pięć lub więcej balonów obserwacyjnych wroga. Tytuł ten został łącznie przyznany 74 pilotom.

                                               

Bitwy wojny secesyjnej

Bitwa pod Honey Hill Bitwa o Fort Wagner II bitwa pod Charleston Harbor Bitwa o Fort Sumter I bitwa pod Charleston Harbor Bitwa pod Grimballs Landing Bitwa pod Rivers Bridge II bitwa o Fort Sumter Bitwa pod Secessionville Bitwa pod Simmons Bluff

                                               

Czołgi I wojny światowej

                                               

Dekolonizacja Afryki

Dekolonizacja Afryki – proces historyczny, który toczył się na znacznym obszarze kontynentu afrykańskiego po zakończeniu II wojny światowej. Polegał on na uzyskiwaniu samodzielności i suwerenności przez terytoria pozostające dotychczas w posiadaniu kolonialnym państw europejskich oraz formowaniu się nowych, niezawisłych państw afrykańskich. Usamodzielnianie się kolonii nie było ograniczone wyłącznie do Afryki, lecz obejmowało wszystkie kontynenty, gdzie istniały zamorskie posiadłości państw europejskich. Bardzo ważnym katalizatorem przemian była II wojna światowa, za sprawą której elity po ...