Poprzednia

ⓘ Kultura konwergencji
                                     

ⓘ Kultura konwergencji

Kultura konwergencji – zjawisko z pogranicza nauk społecznych i nowych technologii.

Określa ono wytwory kultury i modele zachowań powstałe pod wpływem konwergencji mediów. Autorem pojęcia jest amerykański medioznawca Henry Jenkins, który w swojej książce "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów” dokładnie analizuje procesy łączenie się mediów na różnych poziomach i skutki tego procesu w wymiarze kulturowym. Przykładem wytworu kultury konwergencyjnej są krótkometrażowa filmy na podstawie sagi Gwiezdne wojny, które realizowane są amatorsko przez fanów tej serii filmów.

                                     
  • zdefiniowane po raz pierwszy przez Henry ego Jenkinsa w książce Kultura konwergencji Zderzenie starych i nowych mediów Convergence Culture: Where Old
  • Early Sound Comedy and the Vaudeville Aesthetic. Jest twórcą pojęcia Kultura konwergencji Jenkins studiował na Georgia State University, gdzie zdobył licencjat
  • sieci lokalnych z rozległymi itd. Konwergencja to zjawisko dotyczące mediów, kultury itd. Wyróżnia się konwergencję mimetyczną i mimikryczną, Mimetyczna
  • obserwacja niezależnie powstających wynalazków. konwergencja teoria konwergencji dyfuzjonizm konwergencja kulturowa - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej
  • Teoria symbolicznej konwergencji SCT ogólna teoria komunikacji, która wyjaśnia zjawisko pojawiania się spójności danej grupy, składającej się ze wspólnych
  • Istnieje też drugi mechanizm rozpowszechniania cech kultury hakerskiej konwergencja Kultura hakerska jest raczej uważana za wartość podporządkowaną
  • zjawisko upodabniania się konwergencji potrzeb i gustów konsumentów będące efektem globalizacji i rozpowszechniania się kultury masowej. Konsumenci bez
  • i doświadczenie i postępuje tymi samymi drogami. Sformułował teorię konwergencji kulturowej. Jest reprezentantem nurtu ewolucjonistycznego w etnografii
  • i uzębieniu podobnym do kotowatych tygrysów szablozębnych przykład konwergencji W polskojęzycznej literaturze naukowej grupę tę utożsamiano tylko z