Poprzednia

ⓘ Antropologia
Antropologia
                                     

ⓘ Antropologia

Antropologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:

 • antropologię kulturową antropologia społeczna zajmującą się człowiekiem w społeczności zbliżony do socjologii.
 • antropologię fizyczną zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka;
                                     

1. Działy antropologii

Z uwagi na pole zastosowań lub zasadniczy przedmiot uwagi wyróżnia się między innymi następujące działy antropologii:

 • antropologia sztuki
 • antropologia jedzenia
 • antropologia organizacji
 • antropologia edukacji
 • antropologia widowisk
 • antropologia słowa
 • antropologia sportu
 • antropologia polityczna
 • antropologia religii, antropologia religijna
 • antropologia tańca
 • antropologia ciała
 • antropolingwistyka
 • antropologia wizualności
 • antropologia płci i seksualności
                                     

2. Znani badacze

 • Agnieszka Halemba
 • Marilyn Strathern
 • Eduardo Viveiros de Castro
 • Lech Mróz
 • James Clifford
 • Tim Ingold
 • Bronisław Malinowski
 • Max Gluckman
 • Claude Lévi-Strauss
 • Mircea Eliade
 • Margaret Mead
 • Clifford Geertz
 • Franz Boas
 • Agnieszka Kościańska
 • Jan Czekanowski
 • Lila Abu-Lughod
 • Rane Willerslev
 • Kirsten Hastrup
 • Martin Holbraad
                                     
 • Antropologia kulturowa antropologia społeczna dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i
 • Antropologia fizyczna dział antropologii zajmujący się zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni. Do podstawowych
 • Antropologia kognitywna poznawcza metoda badań nad językiem, który odzwierciedla świat. Za pomocą metod lingwistycznych bada się inne niż językoznawstwo
 • Antropologia historyczna a. antropologia historii - dziedzina brytyjskiej antropologii społecznej zajmująca się etnograficznym odczytywaniem historii
 • antropologii kulturowej lub za interdyscyplinę tworzącą pomost między antropologią kulturową i medycyną a także antropologią kulturową i antropologią
 • Antropologia feministyczna dział antropologii leżący na pograniczu antropologii kulturowej, fizycznej oraz archeologii i lingwistyki, mający na celu
 • Antropologia seksualna antropologia seksu stosunkowo nowa subdyscyplina antropologii Przedmiotem jej zainteresowania jest życie seksualne człowieka
 • Antropologia zaangażowana gałąź antropologii rozpatrywana często w ramach antropologii stosowanej. Uważa się, że nie można precyzyjnie określić przedmiotu
 • Antropologia religijna lub teologiczna część doktryny religijnej, teologii, której przedmiotem jest natura człowieka, pochodzenie, sens jego istnienia
 • Antropologia religii dział antropologii kulturowej zajmujący się zależnością między cechami społeczeństw, a wyznawaną przez nie religią. Często mylona