Poprzednia

ⓘ Urządzenia
                                               

Urządzenie

Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia. Przykłady urządzeń: urządzenie ochronne impedancyjne, urządzenie wskazujące, urządzenie przesyłowe transmisyjne, urządzenie budowlane, urządzenia elektroniczne, urządzenia dźwigowe, urządzenie dźwiękowe dalekiego z ...

                                               

Adapter

Adapter, potocznie przejściówka ; element adaptujący tj. przystosowujący – element umożliwiający zastosowanie urządzenia do innych celów niż zostało to pierwotnie przewidziane. Szerzej rzecz ujmując jest to element, lub zespół elementów, łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia, lub jedno urządzenie z drugim, umożliwiający ich współpracę lub pełnienie określonej funkcji.

                                               

Aerator (napowietrzanie wina)

Aerator – urządzenie do napowietrzania wina, mające za zadanie dostarczenie, przed podaniem, jak największej ilości powietrza celem uwypuklenia jego charakterystycznych cech zapachowych i smakowych.

                                               

Akumulator hydrauliczny

Akumulator hydrauliczny – urządzenie do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji. Akumulatory w połączeniu z siłownikami i ...

                                               

Akumulator mechaniczny

Akumulator mechaniczny - urządzenie służące do akumulacji energii kinetycznej lub potencjalnej. Akumulatory energii kinetycznej gromadzą energię w postaci energii kinetycznej poruszających się elementów, na przykład obracającego się koła zamachowego. Akumulatory energii potencjalnej gromadzą energię poprzez: zmiany objętości gazów odkształcenie sprężyste ciał stałych przemieszczanie masy w polu grawitacyjnym Ziemi Przykładem akumulatora energii potencjalnej wykorzystującego odkształcenie sprężyste jest sprężyna w wiatrówce czy sprężyna napędowa w zegarku mechanicznym. Akumulatory wykorzyst ...

                                               

Skruber

Aparat absorpcyjny – sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz. Służyć może zarówno do oczyszczania gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych pożądanych składników. Absorber działa na zasadzie absorpcji gazu w cieczy, która w urządzeniu płynie najczęściej w przeciwprądzie do gazu.

                                               

Laserograf

Laserograf – urządzenie przeznaczone do strzelania z promieniowania laserowego oznaczeń lub napisów na powierzchni przedmiotów metalowych, ceramiki i innych. Urządzenia polega na ogniskowania promieniowania laserowego na размечаемую powierzchnię, która w miejscach, gdzie palący się materiał.

                                               

Powietrznik

Urządzenie Powietrznik posadzki w instalacji opryskiwacza spadek ciśnienia, ze względu na cyklicznej pracy pompy. Pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez pompę, powietrznik od spodu częściowo wypełniona cieczą i powietrze jest sprężane. Podczas suwu ssania pompy wypycha płyn, utrzymując stały poziom ciśnienia w systemie.

Spłaszczarka
                                               

Spłaszczarka

Spłaszczarka – urządzenie wykorzystywane w procesie demontażu pojazdów w stacjach demontażu pojazdów w deskę, wyrównanie ciała. Dzięki wymiarom nadwozia-Reki, czyszczone w trakcie demontażu, należy jednocześnie przewieźć dużą ilość do szlifowania w strzępiarka zabudowy.

                                               

Tłuczek (rozdrabniacz karmy)

Słupek typu kruszarki paszy, szczególnie lekko podgotowanych ziemniaków dla świń. Przy okazji rozdrabniania, mieszania występuje, na przykład, osypka lub otrąb. Rozdrabnianie i mieszanie odbywa się często w tym z kwatery głównej. Słupek w kształcie przypomina kij. lub kij baseballowy, wykonana z drewna.