Poprzednia

ⓘ Bezpieczeństwo
                                               

Bezpieczeństwo

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa: ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczne, informatyczne cybernetyczne, teleinformatyczne, kulturowe, militarne, polityczne, socjalne i społeczne oraz identyfikacyjne. ze względu na obszar jaki obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe; ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne;

                                               

112 (numer alarmowy)

112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 i został uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, w skrócie – dyrektywą o usłudze powszechnej. Nieskuteczność oraz zaniedbania we wprowadzeniu tej dyrektywy stały się przyczyną procesów sądowych, które Komisja Europejska wystosowała przeciwko 14 państwom. Wybranie ...

                                               

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce. Głównym celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci. Jest on realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz kuratoria oświaty. Organizatorem jest przedsiębiorstwo Maspex i marka Puchatek, należąca do portfolio firmy. Głównym za ...

                                               

ATEX

ATEX – dyrektywa Unii Europejskiej, definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach powiązanych z tą dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 2014/34/UE wymaga znakowania CE, więc każdy produkt "ATEXowy”, który został oz ...

                                               

Bezpieczeństwo biologiczne

Bezpieczeństwo biologiczne – polityka ekologiczna określa bezpieczeństwo biologiczne jako wprowadzenie ścisłej kontroli związanej z zagrożeniem środowiska oraz ludzi powiązanych z procesem wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji, składowaniem jak i stosowaniem zmodyfikowanych genetycznie organizmów. Obejmuje ono środki zapobiegające zagrożeniom zdrowia publicznego poprzez kontrole oraz eliminację czynników patogennych takich jak wirusy, bakterie, grzyby, toksyny czy też inne mikroorganizmy występujące powszechnie w przyrodzie. W dziedzinie stosunków międzynarodowych szczególną rolę dla bez ...

                                               

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe – najogólniej rzecz ujmując to zdolność do pozyskania środków pieniężnych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Jest to stan, który daje poczucie pewności funkcjonowania podmiotu oraz szansę na jego rozwój. Bezpieczeństwo finansowe rozumiane jest również jako stan pośredni w budowaniu niezależności finansowej. Antonimem tego pojęcia jest zagrożenie finansowe. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego nie jest jednoznaczne. Może być rozpatrywane z perspektywy: państwa, osoby fizycznej, przedsiębiorstwa czy sektora finansowego.

                                               

Minimum Safe Altitude Warning

System nadzoru nad bezpieczeństwem powiadomienia dyspozytorów leciał na zbyt niskiej wysokości, nadaje się do sadzenia, mogą one być takim ostrzeżeniem przełożyć na pilotów, które w tym przypadku często zaleca się przejście na drugi krąg. Nieprawidłowa instalacja tego systemu można wprowadzić inspektorów w błąd. To było jedną z przyczyn katastrofy koreańskiego przelot 801.