Poprzednia

ⓘ Krajobraz antropogeniczny
                                     

ⓘ Krajobraz antropogeniczny

Krajobraz antropogeniczny – krajobraz przekształcony przez człowieka. W jego skład wchodzą np. bloki, chodniki, fabryki, mosty, drogi itp. Jego przeciwieństwem jest krajobraz pierwotny.

W krajobrazie antropogenicznym wyróżniamy dwa typy:

 • Krajobraz miejsko-przemysłowy jako skupienie dużych miast z dobrze rozwiniętymi i powiązanymi ze sobą gałęziami przemysłu, połączonych siecią dróg
 • Krajobraz rolniczy, utworzony pod wpływem działalności rolniczej
                                     
 • architektura, geochemia Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych
 • przyjmuje formę kulturową, wyrażoną w postaci krajobrazu kulturowego. Krajobraz ten można rozumieć jako antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej
 • geomorfologiczne oraz czynniki antropogeniczne Dominacja tych ostatnich sprawia, że krajobraz pogórniczy staje się częścią krajobrazu kulturowego. Nie jest jedynie
 • Środowisko antropogeniczne środowisko przekształcone wskutek działalności człowieka antropopresja Jest to system krajobrazów gospodarczych. Wytworzony
 • Pojezierze antropogeniczne termin używany do określenia skupisk zbiorników antropogenicznych czyli powstałych w konsekwencji działalności ludzkiej
 • rekreacyjna Scalanie gruntów Dobór gatunków roślin i zwierząt w krajobrazach użytkowanych antropogenicznie reintrodukcje, introdukcje itd. Zakładanie pasów wiatrochronnych
 • elementem krajobrazu doliny są terasy akumulacyjne oraz przełomowy odcinek od Trzcińca do Posady. Dolina w wyniku przekształceń antropogenicznych w związku
 • ma krajobraz antropogeniczny prowadzona eksploatacja węgla brunatnego, wywarła wyraźne piętno na krajobrazie. Charakterystyczną cechę krajobrazu są niewielkie
 • ograniczona taką głębokością i wysokością, do jakiej może sięgnąć antropogeniczna działalność człowieka. Dzielimy ją na pięć koncentrycznych przestrzeni
 • licznie występuje w małych rzekach krajobrazu rolniczego. Z tego względu może być uznany za dobry bioindykator antropogenicznych zmian w krajobrazie.