Poprzednia

ⓘ Astronomia
                                               

Astronomia

Astronomia – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego. Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem Wszechświata. Astronomia jest jedną z najstarszych nauk. Kultury prehistoryczne pozostawiły astronomiczne artefakty, takie jak egipskie piramidy, czy Stonehenge. Cywilizacje, takie jak: Babilończycy, Grecy, Chińczycy, Hindusi i Majowie wykonywali m ...

                                               

Astropolityka

Astropolityka – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat.” Budowa bazy kosmicznej na Księżycu, czy załogowe loty na Marsa to tylko niektóre z kierunków, w których będz ...

                                               

Astrostrategia

Astrostrategia – dział geostrategii i astropolityki, który bada wojskowe aspekty ekspansji politycznej państw w kosmosie. Zajmuje się zarówno analizą skali zaangażowania wojskowego w badanie przestrzeni kosmicznej, rozwojem technologii pozwalających prowadzić działania zbrojne w astroprzestrzeni oraz z niej w kierunku Ziemi, dyslokacją elementów infrastruktury militarnej w astroprzestrzeni i na ciałach niebieskich.

                                               

HJD

HJD – Słoneczny Dzień Juliański – jednostka czasu używana w astronomii. Układ odniesienia przeniesiony z Ziemi na Słońce. Pozwala na uniknięcie błędów związanych z postępowym ruchem Ziemi, a co za tymi idzie, ze zmianami położenia układu odniesienia. Podczas obserwacji astronomicznych, do momentu pomiaru wykonanego w dniach juliańskich należy dodać odpowiednią poprawkę heliocentryczną. Poprawka ta jest uzależniona od daty obserwacji i współrzędnych obserwowanego obiektu. H J D = J D + h, {\displaystyle \mathrm {HJD} =\mathrm {JD} +h,} h = − K ⋅ R ⋅), R {\displaystyle R} – aktualna odległoś ...

                                               

Limb

Limb - nazwa łacińskiego pochodzenia spotykana w astronomii, gdzie oznacza skraj tarczy Słońca, Księżyca lub planety, charakteryzujący się w przypadku ciał promieniujących efektem pociemnienia brzegowego, ze względu na niższą energię promieniowania wydostającego się spod takiej samej warstwy powierzchni na obrzeżu widocznej tarczy ciała niebieskiego w porównaniu z jej środkiem - umożliwiającym badanie temperatur poszczególnych warstw kulistego ciała niebieskiego, mimo niemożliwości bezpośredniego "zajrzenia" w głąb niego. W języku polskim jest określeniem obcego pochodzenia. Przyjmuje się ...

                                               

Linijka standardowa

Linijka standardowa – obiekt astronomiczny, którego fizyczny rozmiar jest znany. Poprzez zmierzenie jego średnicy kątowej możliwy jest pomiar odległości do niego. Znając fizyczny rozmiar obiektu astronomicznego i jego rozmiar kątowy, odległość można wyznaczyć na podstawie wzoru: d = 648 000 π D α, {\displaystyle d={\frac {648\ 000}{\pi }}{\frac {D}{\alpha }},} gdzie: α {\displaystyle \alpha } – rozmiar kątowy w sekundach łuku, D {\displaystyle D} – średnica danego obiektu, d {\displaystyle d} – jego odległość od obserwatora. W kosmologii obserwacyjnej najbardziej użyteczną linijką standard ...

                                               

Astrognozja

Astrognozja – koncepcja książki, określające zdolność do rozpoznawania gwiazd na niebie i konstelacji.

                                               

Astroinformatyka

Astroinformatyka-stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki, która stanowi połączenie astronomia, technologia, technologie informacyjne i komunikacyjne. Astroinformatyka zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii dla ochrony i analizy historycznych obserwacji astronomicznych. Są one również skierowane na to, aby zapisać w postaci cyfrowej historyczne i współczesne obserwacje astronomiczne i zdjęcia w dużej bazy dla bardziej efektywnego wyszukiwania przez publiczny interfejs.