Poprzednia

ⓘ Archeologia
                                               

Archeologia

Archeologia – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

                                               

Al-Subijah

Al-Subijah, Al-Sabijah, As-Subijah, As-Sabijah – region położony na północnym wybrzeżu Zatoki Kuwejckiej. Wyróżnia się kilka mikroregionów: Bahra, Nahdaian, Radha, Muhaita, Mughaira, Dubaij, Ras al-Subijah. Znajdują się tu stanowiska archeologiczne z grobami tumulusowymi, osady, obozowiska, studnie, śmietniska muszlowe. Większość tumulusów pochodzi z wczesnego i środkowego okresu epoki brązu.

                                               

Archeologia pradziejowa

Archeologia pradziejowa – jeden z działów archeologii zajmujący się badaniem pozostałości materialnych społeczeństw ludzkich czasów przedhistorycznych. Obiektem badań archeologii pradziejowej są wszelkie znaleziska dotyczące społeczności powstałych od czasów najdawniejszych do wynalezienia pisma. Bada i interpretuje rozmaite artefakty działalności ludzi, takie jak znaleziska wydobyte podczas wykopalisk, malowidła naskalne czy petroglify.

                                               

Archeologia współczesności

Archeologia współczesności – gałąź archeologii, której przedmiotem badań jest szeroko rozumiana współczesność, jej materialne pozostałości i przekształcenia w krajobrazach kulturowych. Polega ona na wykorzystaniu metodyki archeologicznych badań terenowych oraz refleksji archeologicznej do badania wydarzeń i procesów historycznych z niedawnej przeszłości. Archeologia współczesności w USA i na Wyspach Brytyjskich Archeologia zwykle jest rozumiana jako nauka logiā odtwarzająca dawne dzieje archaīos na podstawie materialnych pozostałości z przeszłości. Jednak szeroko rozumiana współczesność by ...

                                               

Baby kamienne

Baby kamienne – określenie antropomorficznych bloków skalnych lub posągów stawianych na grobach lub w ich pobliżu, przez koczowników Wielkiego Stepu, m.in. Scytów, Turków Orchońskich, Pieczyngów, Oguzów, a zwłaszcza Połowców. Uważa się, że przedstawiają one pochowanego w grobie. Mają wielką wartość poznawczą w przypadku określenia strojów i broni tych ludów. Najczęściej przedstawiają postać stojącą na baczność, z przykrótkimi nogami i trzymanymi w dłoniach tajemniczymi naczyniami. Cechy płci były wyraźnie w nich zaznaczone. Były otaczane szacunkiem wyrażającym się tym, że każdy przejeżdżaj ...

                                               

Cmentarz rzędowy

Obyczajowo tworzenie tego typu cmentarzysk poza osadami związane jest historycznie ze społecznościami germańskimi merowińskiego kręgu kulturowego, zwyczajami Longobardów, w Polsce reprezentują koneksje waresko-wikińskie łączone m.in. z hufcami wojowników pochodzących z tego kręgu. Wczesnośredniowieczne groby tworzące liczne i równe rzędy, wyposażone były w społeczeństwach przedchrześcijańskich w dary grobowe, w dobie chrystianizacji zwyczaj składania dodatkowego wyposażenia wraz ze zmarłym powoli zanika. Cmentarze rzędowe zastąpiły na ziemiach polskich wcześniejsze ciałopalne i kurhanowe c ...

                                               

Człowiek z Grauballe

Człowiek z Grauballe – szczątki około 30-letniego mężczyzny znalezione 26 kwietnia 1952 roku w torfowisku niedaleko wioski Grauballe na Jutlandii w Danii. Ich wiek datowany metodą węgla radioaktywnego szacuje się na 290 rok p.n.e. Człowiek z Grauballe jest bardzo dobrze zachowany, w dalszym ciągu posiada włosy i paznokcie. Nawet jego palce były w tak dobrej kondycji, że można było zdjąć ich odciski. Zarówno włosy jak i skóra na skutek upływu czasu zmieniły swój kolor. Nie znaleziono przy nim żadnego ubrania ani biżuterii. Umarł na skutek poderżnięcia gardła, aczkolwiek miał również połaman ...

                                               

Dialektikê. Cahiers de typologie analytique (czasopismo)

Dialektikê. Cahiers de typologie analytique – czasopismo naukowe poświęcone archeologii prehistorycznej, ukazujące się w latach 1973–1987. Było wydawane przez Centre de palethnographie stratigraphique Arudy, kierowane przez Georgesa Laplace. Czasopismo to poprzedził jeden tom Cahiers de typologie analytique, który ukazał się w roku 1972 r. Artykuły ukazujące się w tym czasopiśmie w większości przestawiane były wcześniej na Międzynarodowych seminariach typologicznych, organizowanych corocznie przez Georgesa Laplacea w Arudy w Pirenejach. Tematyka publikacji dotyczyła głównie archeologii pre ...

                                               

École française d’Extrême-Orient

École française d’Extrême-Orient, Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu − francuski instytut specjalizujący się w badaniu społeczności azjatyckich, założony w 1900 roku w Hanoi, w ówczesnych Indochinach Francuskich. Po wyzwoleniu główna siedziba została przeniesiona do Paryża. Główne obszary badawcze EFEO to archeologia i studia nad współczesnymi społeczeństwami azjatyckimi. Od 1907 EFEO kieruje również pracami konserwatorskimi w Angkorze.

                                               

Etnoarcheologia

Etnoarcheologia – jedna z dziedzin etnografii i zajmująca się badaniem ludzi za pomocą archeologii, zazwyczaj bada materialne pozostałości dawnych społeczeństw. Etnoarcheologia rekonstruuje starożytny sposób życia poprzez badanie materialnych i niematerialnych tradycji współczesnych społeczeństw. Stara się ona zrozumieć w jaki sposób dany obiekt pochodzący z dawnej społeczności, został stworzony i jak był wykorzystywany. Archeolodzy mogą porównywać starożytne techniki pradawnych społeczności do ich dzisiejszych odpowiedników.

                                               

Humanoid z pustyni Atakama

Humanoid z pustyni Atakama – naturalnie zmumifikowane 15-centymetrowe szczątki humanoida znalezione na pustyni Atakama w Chile w roku 2003. Z uwagi na swój wzrost był określany przez media krasnoludkiem, z uwagi na wydłużoną czaszkę przypominającą czaszki obcych zwany był 6-calowym obcym. Właśnie dzięki podobieństwu do obcego stał się sławny. Disclosure Project przedwcześnie uznał go za dowód na to, że obce cywilizacje odwiedzały Ziemię. Testy DNA wykazały jednak, że zwłoki należały do człowieka. Garry Nolan z Uniwersytetu Medycznego w Stanford University School of Medicine przebadał szczą ...

                                               

Instytut Egipski

19 maja 1798 Napoleon Bonaparte wyruszył z Tulonu we Francji na podbój Egiptu. Wyprawa egipska miała aspekty wojskowy, gospodarczy i polityczny i naukowy. Komisja złożona z naukowców i artystów miała towarzyszyć armii, aby utworzyć Instytut Egipski. W jej skład weszło 21 matematyków, 3 astronomów, 17 inżynierów, 13 przyrodników i geografów, 3 inżynierów – specjalistów od prochu i saletry, 4 architektów, 8 rysowników, 10 artystów kopistów, jeden rzeźbiarz, 15 lingwistów, 10 literatów, 22 drukarzy. Wśród uczonych i artystów, którzy udali się z Napoleonem, byli matematyk Gaspard Monge, chemik ...

                                               

Krzesak

Krzesak – kamień wchodzący wraz krzesiwem w skład zestawu do rozpalania ognia. Większość krzesaków wykonywana była z krzemienia i miała postać nieregularnego odłupka z co najmniej jedną, ostrą krawędzią pracującą w którą uderzano krzesiwem. Znane są także krzesaki kwarcytowe i pirytowe. Najstarsze krzesaki krzemienne odnalezione na terenach Polski datowane są na III w. n.e. i pochodzą z inwentarzy grobowych kultury przeworskiej, gdzie używane były razem z krzesiwem sztabkowatym. Krzemienne krzesaki nie miały ustandaryzowanych form zmieniających się w czasie. Do ich produkcji podchodzono op ...

                                               

Megafauna

Megafauna megas "olbrzymi" + fauna "zwierzę") – termin stosowany w archeologii i paleontologii dla określenia zwierząt o dużych rozmiarach. Za miernik uznawana jest masa ciała i stosuje się dwie wartości graniczne: zwierzęta o masie powyżej 45 kg lub powyżej 100 kg. Termin megafauna może zawierać podkategorie uwzględniające pozycję troficzną zwierząt, w której wyróżnia się megaroślinożerców, megamięsożerców i rzadziej megawszystkożerców. Megafauna jest w obszarze zainteresowania paleobiologów zajmujących się plejstocenem ze względu na masowe wymieranie w tym okresie zwierząt o dużych rozmi ...

                                               

Projekt Asasif

Projekt Asasif – polska misja archeologiczna, która swój start miała w 2013 roku. Inicjatywę rozpoczęli badacze z Wrocławia. Jej badania rozciągają się nad rejonem Asasif Północny. Celem projektu jest oczyszczenie, dokumentacja i konserwacja grobowców datowanych na okres Średniego Państwa. Pierwsze w nich datuje się na panowanie faraona Nebhepetrego Mentuhotepa II. Uczestnicy projektu odkryli już między innymi nowy grobowiec oraz niewielką kaplicę z kompletnym wyposażeniem. Twórcy projektu uzyskali część finansowania metodą crowdfundingu.

                                               

Teoria miejsca centralnego (archeologia)

Teoria miejsca centralnego – teoria analizy przestrzennej stosowanej w archeologii, według której osiedla ludzkie rozłożone są w terenie w równych odległościach, w zależności od dostępności zasobów i przebiegu szlaków komunikacyjnych. Osiedla następnie podlegają różnicowaniu, w wyniku czego powstaje hierarchia ośrodków władzy, zwanych miejscami centralnymi. U podstaw tej i podobnych technik zaczerpniętych z geografii gospodarczej leży przekonanie, że głównymi czynnikami wpływającymi na organizację przestrzenną działalności ludzkiej są m.in. efektywność i minimalizacja kosztów. Na przykład ...

                                               

Ceramologia

Ceramologia – dyscyplina, która bada obiekty w obszarze ceramiczne: płytki ceramiczne, majolikę, porcelany, Doniczek, cegieł, płytek, ceramiki itp. Tej dziedzinie jest nauka metod wytwarzania i produkcji, obróbki powierzchni i elementy dekoracyjne, takie jak wykrawanie, nacinanie, grawerowanie, malowanie. Naukowcy zajmujący się ceramologia w pracach naukowo-badawczych wykorzystane techniki wykopalisk, udział w wyprawach archeologicznych i nauka śladów starożytnych cywilizacji.

Człowiek z Neu Versen
                                               

Człowiek z Neu Versen

Mężczyzna od Neu / Saale – mumia człowieka epoki żelaza został znaleziony w 1900 roku podczas cięcia torfu na rzece EMS w mieście od Neu / Saale w okolicy Emsland w Dolnej Saksonii w Niemczech. Mumio nazywa Ротер Franciszek z powodu bujnej rudobrązowego kolor włosów, który idzie od kwasów humusowych od torfu wodą. Na czaszce mumii, przechowywane w muzeum w towarzystwie w Hanowerze, złamania.

Yuka (mamut)
                                               

Yuka (mamut)

Yuka – dwuipółroczny zakonserwowany włochatego mamuta w 39 tys. lat, znaleziono w syberyjskiej zmarzlinie w 2010 roku. Według Bernarda Buiguesa organizacji wiąże się to zwierzę stało się ofiarą ataku, jaskiniowe lwy, a następnie miał być zaatakowany i zabity człowiek. Te wnioski zostały oparte na niezagojonych ran na ciele zwierzęcia.