Poprzednia

ⓘ Prawo
                                               

Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu. Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym prawo podmiotowe. Tak rozumiane występuje, gdy mówi się, że ma się prawo jest się uprawnionym do czegoś. Ten artyk ...

                                               

Czwarcizna

Czwarcizna – instytucja prawa spadkowego rozpowszechniona w Koronie Polskiej w XVII wieku, zgodnie z którą córkom podczas dziedziczenia beztestamentowego przypadała zawsze 1/4 spadku po ojcu.

                                               

Funkcja sugestywna

Funkcja sugestywna – jedna z funkcji języka prawnego, której celem jest wpłynięcie na podmiot poprzez zasugerowanie mu właściwego dla obowiązującego prawa zachowania. Funkcję tę stosuje się korzystając z zakazów, nakazów i przyzwoleń prawodawcy. W języku prawnym występuje też funkcja performatywna. Język prawny należy odróżniać od języka prawniczego, w którym występują funkcje: deskryptywna i ekspresywna.

                                               

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany w 1972. Mieści się przy ulicy Podchorążych 20 w pobliżu Parku Łazienkowskiego, na Dolnym Mokotowie. Kształci studentów do poziomu magistra na kierunkach profilaktyka społeczna i resocjalizacja; do poziomu licencjata na kierunku praca socjalna; na poziomie magisterskich na kierunku kryminologia, a także na licznych studiach podyplomowych. Instytut nadaje swoim studentom uprawniania pedagogiczne, pod warunkiem odbycia stosownych praktyk. ...

                                               

Łowcy nieszczęść

Łowcy nieszczęść – proceder związany z pozyskiwaniem osób poszkodowanych w wypadkach. Określa się tym mianem czynności prawników, którzy oferują pomoc osobom poszkodowanym, często w sposób natarczywy i nieprofesjonalny, naruszając przy tym prawo do prywatności. Do większość takich przypadków dochodzi już na miejscu zdarzenia. Nazwa łowcy nieszczęść pochodzi od stereotypu prawnika, który podążając za ambulansem trafiał na pokój przyjęć aby skontaktować się z poszkodowanym. Metoda ta z czasem przybrała bardziej bezpośrednią formę. Prawnicy podążając za służbami ratowniczymi, zaczęli pojawiać ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada o Państwie i Prawie – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana od roku szkolnego 2010/2011 przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, na wniosek dyrektora szkoły również uczniowie gimnazjum. Olimpiada jest finansowana przez Min ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie – olimpiada szkolna sprawdzająca znajomość prawa przez uczniów. Organizowana od roku szkolnego 2007/2008 przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

                                               

Prawo antydyskryminacyjne

Prawo antydyskryminacyjne – zespół przepisów prawnych regulujący ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek oraz płeć, orientację seksualną, narodowość, religię i światopogląd polityczny. Prawo antydyskryminacyjne jest zakorzenione w zasadzie równości oraz niedyskryminacji. Pojęcia równości i niedyskryminacji są odrębne, aczkolwiek funkcjonalnie ze sobą powiązane. Równość występuje jako równość formalna lub materialna. Równość w ujęciu formalnym oznacza traktowanie podobnych podmiotów według jednego standardu. Ujęcie to odpowiada modelowi równości, według którego każ ...

                                               

Ustawa o sprzedaży towarów (1893)

Ustawa o sprzedaży towarów z 1893 roku była ustawą parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, która regulowała umowy sprzedaży towarów. Określała prawa i obowiązki stron, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad transakcji. Ustawa pozostaje w mocy w Irlandii.

                                               

Zbrodnia sądowa

Zbrodnia sądowa - rażące nadużycie władzy sędziowskiej. Polega ono na wydaniu wyroku skazującego, przy braku poszanowania fundamentalnych zasad prowadzenia uczciwego procesu sądowego i jest to akt represji wobec oskarżonego. Wymierzenie kary śmierci za czyn o niewspółmiernej wadze godzi w podstawową godność człowieka i kwalifikuje się jako zbrodnia sądowa. Sędzia jest winien zbrodni sądowej gdy wydaje wyrok, ignorując takie podstawowe zasady jak na przykład obowiązek przeprowadzenia rozprawy lub prawo do obrony oskarżonego.

                                               

Żałoba narodowa na świecie

Afganistan 4 maja 2014 – dzień żałoby dla upamiętnienia ofiar lawiny błotnej w prowincji Badachszan ponad 2000 zabitych. 7 listopada 2007 – 3 dni żałoby dla upamiętnienia ofiar zamachu w Baghlan 41 zabitych. Albania 3 grudnia 2011 – żałoba w dniu pogrzebu następcy tronu Albanii Leka I Zogu zm. 30 listopada 2011 11 września 1997 – 3 dni żałoby po śmierci Matki Teresy z Kalkuty. 18 lipca 2010 – dzień żałoby po 14 ofiarach katastrofy autokaru w okręgu Puka. 22 maja 2012 – dzień żałoby po wypadku autobusu ze studentkami między Himarą i Sarandą 12 zabitych, 21 rannych 18 marca 2008 – dzień żało ...