Poprzednia

ⓘ Dziennikarstwo
                                               

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. Dziennikarstwo można podzielić na: polityczne, gospodarcze, sportowe, kulturalne i inne specjalne. profesjonalne wykonywane przez dziennikarzy oraz nieprofesjonalne, lokalne, krajowe i międzynarodowe; komercyjne realizowane dla zysku właściciela mediów oraz niekomercyjne ; prasowe poprzez prasę, agencyjne zob. agencja prasowa, radiowe, telewizyjne i internetowe poprzez tzw. media elektroniczne;

                                               

5W + H

5W+H – angielskojęzyczny akronim oznaczający najważniejsze pytania: w hat?, w ho?, w hen?, w here?, w hy? i h ow?, czyli odpowiednio: co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego i jak. Udzielenie odpowiedzi na te pytania uważa się za kluczowe dla zbierania informacji i rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach, m.in. w dziennikarstwie, badaniach naukowych i śledztwach policyjnych. Zgodnie z zasadą pięciu W uzyskanie odpowiedzi na te podstawowe pytania jest niezbędne dla pełnego opisania danego tematu. Opis taki powinien zawierać odpowiedź na następujące pytania: Kiedy to się stało? Kto to zrobił? Gd ...

                                               

Briefing

                                               

Centrum Informacyjne Rządu

Centrum Informacyjne Rządu w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest komórką odpowiedzialną za relacje i kontakty Premiera i Rady Ministrów z mediami i obywatelami. Jest organem upoważnionym do udzielania odpowiedzi w imieniu Rządu RP, oraz podległych im struktur KPRM na zadawane pisemne pytania. Główną podstawą prawną do udzielania odpowiedzi przez CIR jest ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz prawo prasowe. CIR stanowi zaplecze dla funkcjonowania rzecznika prasowego rządu. W styczniu 2012 strony internetowe KPRM zostały przejęte przez włamywaczy w proteście przeciwko ...

                                               

Database journalism

Database journalism – dziennikarstwo oparte na analizie komputerowych baz danych oraz danych dostępnych online. Przy tej metodzie dziennikarstwa często stosuje się metody statystyczne.

                                               

Demotix

Demotix – społeczna strona internetowa poświęconą dziennikarstwu oraz agencja fotograficzna. Ułatwia to dziennikarskim wolnym strzelcom i amatorom dzielenie się własną treścią oraz fotografią reporterską a także pozwala im kształtować obraz mediów. Strona internetowa została utworzona w styczniu 2009 roku przez CEO Turi Munthe and COO Jonathan Tepper z siedzibą w Londynie. Celem Demotix jest "ratowanie dziennikarstwa” poprzez łączenie niezależnych dziennikarzy z tradycyjnymi mediami.