Poprzednia

ⓘ Postęp techniczny
                                     

ⓘ Postęp techniczny

Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.

                                     

1. Postęp techniczny egzogeniczny

Postęp techniczny egzogeniczny ma miejsce gdy wzrost produkcji następuje bez zwiększenia zużycia zasobów w procesie produkcyjnym. Dotyczy wszystkich bieżąco użytkowanych, rzeczowych i osobowych czynników produkcji. Jest wynikiem pojawienia się lepszych sposobów na gospodarowanie zasobami, które aktualnie są użytkowane. Wdrażanie nowych metod nie wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami.

                                     

2. Postęp techniczny endogeniczny ucieleśniony

Postęp techniczny endogeniczny ucieleśniony wiąże się z angażowaniem w procesie produkcji nowych zasobów kapitału, czyli z nowymi inwestycjami, które umożliwiają zwiększenie wydajności pracy. Ekonomiści wyróżniają postęp techniczny endogeniczny ucieleśniony w kapitale i lub pracy.

                                     

2.1. Postęp techniczny endogeniczny ucieleśniony Endogeniczny postęp techniczny ucieleśniony w pracy

Jest wdrażany przez pracowników aktualnie szkolonych przez przedsiębiorstwo, w przeciwieństwie do szkolonych w poprzednich okresach.

                                     
 • trud systematycznego zbadania idei postępu co zaowocowało stworzeniem teorii postępu postęp społeczny postęp techniczny Encyklopedia PWN, Tom 3, Warszawa
 • postęp techniczny Przy braku postępu technicznego rzeczywista stopa wzrostu może być większa niż naturalna stopa wzrostu. Jeżeli uwzględnimy postęp techniczny
 • starego myślenia, dysponując najnowszymi zdobyczami techniki. Postęp techniczny jest więc postępem co najmniej dwuznacznym, przynajmniej w sensie moralnym.
 • Cesarstwa Niemieckiego i była uważana za okres rozkwitu, postępu i spokoju w Europie. Postęp techniczny m.in. wynalezienie telefonu, samochodu, samolotu sprawiał
 • stopniowego upodobnienia. Głównym mechanizmem do tego prowadzącym jest postęp techniczny Wykorzystywana technologia narzuca określone formy organizacji społecznej
 • naukowo - techniczny dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych Raporty
 • stymulują też rosnące koszty siły roboczej. Automatyzacja Samoobsługa Postęp techniczny J. Gershuny, After Industrial Society? : The Emerging Self - Service
 • Ośrodek Postępu Technicznego OPT w Katowicach nieistniejąca placówka typu naukowo - informacyjnego, znajdująca się na terenie Parku Śląskiego przy ulicy
 • pól celem jest militarna eksterminacja przeciwników. Występuje postęp techniczny od kamieni po bomby atomowe Rozgrywka polega głównie na przydziale
 • i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Dokonujące się zmiany
 • zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera postęp naukowo - techniczny Zwalcza wyłączenie