Poprzednia

ⓘ Komunikacja
                                               

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna – wymiana komunikatów między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. – inaczej rozmowa lub komunikowanie się. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej. Składa się ona z szeregu aktów mowy. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący przekazuje słuchaczowi określony komunikat. Przy czym konstruowanie tego komunikatu nazywamy mówieniem a jego odbiór rozumieniem. Inaczej rzecz ujmując, jest to komunikowanie, gdyż nadawca przekazuje określoną wiadomość odbiorcy, a on przyjmuje to do wiadomości. Najczęściej mamy do cz ...

                                               

Alfabet semaforowy

Alfabet semaforowy, in. semafor – stosowany dawniej w żegludze kod naśladujący alfabet, złożony ze znaków nadawanych przez marynarza przy pomocy trzymanych w rękach chorągiewek lub tarcz. Każde ułożenie obu rąk z chorągiewkami względem osi ciała marynarza oznacza inną literę, cyfrę lub znak specjalny. Po rozpowszechnieniu się łączności na falach metrowych UKF wycofany z użycia, pozostał we flotach wojennych ze względu na możliwość podsłuchu komunikacji radiowej. Do sygnalizacji używa się chorągiewek o wymiarach 40 × 40 cm w dwóch kontrastujących kolorach, które łączy się po przekątnej albo ...

                                               

Anons

Anons – krótkie ogłoszenie opisujące np. towar na sprzedaż lub do kupna. Zawiera dokładny opis przedmiotu. Anonsem mogą być także ogłoszenia towarzyskie, handel wymienny, kupię/sprzedam zwierzę lub handel nieruchomościami.

                                               

Apel

Apel – bezpośrednie wezwanie, żądanie wysłuchania i odezwy – działania mającego na celu zastosowania się do treści niesionej słowami, kierowane przez autora ku czytelnikom lub ku słuchaczom apelu. Treść apelu często jest wyrazem uczuć mających łączyć nadawcę i jego odbiorców. Apel może być kierowany bezpośrednio do konkretnej osoby lub do grupy osób. Może przybierać różne formy – od liryki po przekaz bezpośredni – odczytywany publicznie, przybierając zarazem charakter wiecu czy zbiórki – np. apel szkolny, harcerski, apel żołnierski np. Apel Pamięci Oręża Polskiego. Odrębnym rodzajem apelu ...

                                               

Asertywna krytyka

Asertywne wyrażanie krytyki to zachowanie nastawione na wywieranie konstruktywnego wpływu na innych ludzi poprzez szczere i uczciwe komunikaty wyrażane wprost. Celem asertywnej krytyki nie jest udowadnianie winy ani karanie, ale przekazanie informacji, które mają służyć zmianie lub korekcie czyjegoś zachowania lub postępowania z takiego, które było nieefektywne lub błędne, na prawidłowe lub efektywne.

                                               

Asertywna odmowa

Asertywna odmowa – forma odmowy, która stosowana jest w sytuacji, gdy potencjalnie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwanie lub prośbę naszego rozmówcy, ale kosztem naszych chęci, dążeń lub interesów. Asertywna odmowa jest elementem stanowienia praw, określa pozycję i przedstawia jasną decyzję dotyczącą konkretnej sprawy. Jest stwierdzeniem czytelnym, bezpośrednim, uczciwym i stanowczym. Innymi rodzajami odmowy są: odmowa uległa, która cechuje się przepraszaniem, tłumaczeniem się, usprawiedliwianiem; odmowa agresywna, stosowana najczęściej przez osoby, które w pewnych sytuacjach mogą uważać p ...