Poprzednia

ⓘ Protohistoria
                                     

ⓘ Protohistoria

Protohistoria – termin określający dzieje społeczności, które nie stworzyły piśmiennictwa, lecz o których zachowały się informacje w źródłach innych kultur lub okres bezpośrednio poprzedzający okres historyczny, w którym ilość danych pisanych jest wciąż bardzo niewielka.

Jest to okres przejściowy między czasem prehistorycznym a historycznym, w którym istnieje już niewielka liczba pisanych dokumentów, ale przeważająca większość danych jest uzyskiwana metodami archeologicznymi. W okresie prehistorycznym brak jakichkolwiek danych pisanych, stąd wszystkie informacje pochodzą ze źródeł archeologicznych, a datowanie odbywa się za pomocą metod geologicznych, jak np. datowanie izotopowe. W okresie protohistorycznym istnieją już kultury posługujące się pismem i rejestrujące swoją historię, stąd możliwe jest np. wykorzystywanie ich zapisów kalendarzowych do prób datowania wydarzeń i wytworów ludów żyjących poza zasięgiem tych rozwiniętych cywilizacji. Ponadto, cywilizacje piśmienne pozostawiają zapisy o innych, obcych ludach.

Przykładowo, najdawniejsze dane pisane na temat północnego Wietnamu pochodzą z chińskich kronik dynastii Han, która zajęła te tereny w I w. p.n.e. Problemem w ich wykorzystaniu jest ich tendencja do podkreślania własnych osiągnięć i przypisywania rozwoju cywilizacji wyłącznie wpływom swojej w tym przypadku chińskiej - Hanowskiej cywilizacji, i pomijania wkładu ludów lokalnych.

                                     
  • J., Najdawniejsze dzieje ziem polskich w: Wielka Historia Polski, t.1 Kraków 1998, rozdz. 1 Prehistoria, protohistoria archeologia s. 18 - 19.
  • polskiego, to zaczęła się ona ok. pół miliona lat temu. Prehistorię i protohistorię ziem polskich bada i dokumentuje m.in. Państwowe Muzeum Archeologiczne
  • zabytków i ochrona przyrody. Od 1951 do 1975 pracował w Muzeum Pre - i Protohistorii w Schwerinie Museum für Ur - und Frühgeschichte Schwerin a w 1953
  • germańskiej oraz niemieckiej. Zbiory muzeum obejmują przedział czasowy od protohistorii do czasów współczesnych. W kolekcji muzeum znajduje się ponad 1 300 000
  • prahistoria, archeologia pradziejowa archeologię protohistoryczną protohistoria archeologię historyczną Rola źródeł archeologicznych i archeologii
  • jej w 6 w. p.n.e., według analizy ceramiki, znalezionej w jaskini Protohistoria de Tenerife Artykuły: La civilisation préhispanique i Les batailles